ANUNȚ

 

Primaria or.Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice  temporar vacante de  specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare al primariei Anenii Noi.

  1. Scopul general al funcţiei: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat.

 

  1. II. Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;

2.Ţinerea cadastrului funciar;

3.Ţinerea monitoringului funciar.

 

III. Condiţii de bază: Studii: : Superioare, medii speciale , de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul- ”Cadastrul Funciar şi Reglementarea Relaţiilor Funciare”.

 

IV.Lista actelor normative :

  1. Codul Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991

2.Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.

  1. Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007

4.Legea privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 27.07.1997

5.Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004

  1. Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 7.Legea privind gospodăriile țărăneşti (de fermier) nr.1353-XIV din 03.11.

și alte acte normative din domeniu.

 

  1. Persoanele interesate depun următoarele documente: formularul de participare,copia buletinului de identitate,copiile diplomelor de studii, copia carnetului de muncă,certificatul medical,cazierul judiciar.

VI.Locul depunerii documentelor:Primăria or.Anenii Noi str.A.Suvorov 6, bir.28, tel: (265) 060292559
VII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare inclusiv bibliografia concursului şi primirea documentelor:  Valentina Chemscaia , viceprimar.
VIII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –până la data de 11 iunie 2018 ora 17.00

 

#

No responses yet

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *