Raionul Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este un raion din Republica Moldova. Reședința sa este orașul omonim, Anenii Noi.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2004, era de 81.710 persoane, dintre care 8.358 reprezentau populație urbană și 73.352 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Conform aceluiași recensământ, menționat mai sus, naționalitatea de bază în raion o reprezintă moldoveni, care constituie 84,2% din totalul populației. Naționalitățile minoritare sunt ucrainenii, rușii și bulgarii care reprezintă respectiv 8%, 5,1% și 0,6%. De asemenea, împreună cu populația acestor naționalități raionul mai există și găgăuzi, țigani, polonezi, evrei, etc.

Descriere

Raionul este amplasat în regiunea Câmpiei Moldovei de Sud. Relieful său reprezintă o câmpie deluroasă, intersectată de multiple vâlcele și râpi. Procesele erozionale și alunecările de teren au condiționat formarea hârtoapelor, care prezintă niște amfiteatre în spațiul cărora sunt situate o bună parte din localitățile rurale. Estul raionului este amplasat în lunca râului Nistruși are relieful de câmpie mai puțin fragmentată. Teritoriul raionului este traversat de câteva zeci de râuri, râulețe și pâraie. O parte din acestea în perioada caldă a anului se usucă. Cele mai importante râuri sunt Nistrul, cu o lungime de 68 km pe teritoriul raionului; și Bîc – cu 42 km pe teritoriul raionului. În limitele raionului se mai află 57 de obiecte acvatice artificiale cu suprafața totală de circa 1000 hectare. Din suprafața totală a raionului terenurile arabile ocupă 55%, plantele multianuale – 10,4%, pășunile – 8,8%, vegetația forestieră – 13,7%, alte terenuri neproductive – 12,1%.[5]

Diviziuni administrative

Intrarea în orașul Anenii Noi

Raionul Anenii Noi are 45 localități: 1 oraș, 11 comune și 33 sate. În structura teritorial-administrativă sunt 26 de primării.

Demografie

Numărul populației

2011 2012 2013
▲83 144 ▼83 132 ▬83 132
  • Sursa:

Statistici vitale

Principalii indicatori demografici, 2013:

  • Natalitatea: ▼897 (10.8 la 1000 locuitori)
  • Mortalitatea: ▼872 (10.5 la 1000 locuitori)
  • Spor natural: +25

Structura etnică[modificare | modificare sursă]

Grup etnic Populație  % Procentaj*
Moldoveni 69,618 85.2%
Ucraineni 6,526 7.99%
Ruși 4,135 5.06%
Bulgari 481 0.59%
Găgăuzi 235 0.29%
Țigani 228 0.28%
Alții 487 0.60%

Anenii Noi county.gif

Aceste date sunt cele ale nomenclaturii etnice din Republica Moldova, conformă Constituției republicane care potrivitdefiniției sovietice, deosebește Moldovenii din fosta URSS de cei din România (Moldova românească) și de ceilalți români ; persoanele care totuși se declară români în Republica Moldova (cum au putut s-o facă la recesământul din 5-12 octombrie 2004) sunt de fapt tot cetățeni ai Republicii, deoarece Românii de cetățenie română rezidând în Republică, nu sunt numărați în recensământ.