IM Antermo

Administrația

Director — Perju Valentin

Compartimentul -Prestarea serviciilor de deservirea tehnică a cazanilor și sistemelor de încălzirea.

Sediuor.Anenii Noi str.Suvorov 6.