IM „Antermo”

Director – Perju Valentin
Dtudii generale și profesionale: ISAI, Drept economic
Compartimentul -Prestarea serviciilor de deservirea tehnică a cazanilor și sistemelor de încălzirea.
 
Sediu: or.Anenii Noi str.Suvorov 6, et.II, br.30
Tell:026522188
E-mail:Antermo@mail.ru