Comisii de specialitate

COMPONENŢA

COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

A CONSILIULUI ORĂŞENESC ANENII NOI

Legislatura 2019-2023

1. COMISIA PENTRU BUGET ŞI FINANŢE

 1. Brînza Pavel, preşedintele comisiei
 2. Chiseliova Marina
 3. Vacari Mihail
 4. Jizdan Vadim
 5. Vîntu Liubovi, secretar

 

2.COMISIA LOCATIVĂ, CONSTRUCŢII, AMENAJARE ŞI GOSPODĂRIA COMUNALĂ

 1. Chemschii Alexandr, preşedintele comisiei
 2. Pîslaru Andrei, secretar
 3. Tereșenco Alexandr
 4. Grosu Serghei
 5. Ciornîi Leonid

3.COMISIA PENTRU PROBLEMELE JURIDICE,

SOCIALE,

 1. Vdovicenco Vitalii, preşedintele comisiei
 2. Zanoci Lidia
 3. Serjant Svetlana, secretar
 4. Gorodinschii Alexei
 5. Rapcea Serghei

4.COMISIA FUNCIARĂ, PROBLEMELE AGRARE

 1. Capmole Bogdan, preşedintele comisiei
 2. Onofrei Andrei, secretar
 3. Vdovicenco Vitalii
 4. Chemschi Alexandr
 5. Gurschii Ina

5.COMISIA ÎNVĂŢĂMÎNT, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT

 

 1. Albu Inna, preşedintele comisiei
 2. Căpățina Pavel
 3. Tiholaz Raisa, secretar
 4. Simonov Vera
 5. Cumpanici Olga