COMPONENŢA

COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

A CONSILIULUI ORĂŞENESC ANENII NOI

 

1. COMISIA PENTRU BUGET ŞI FINANŢE

 1. Brînza Pavel, preşedintele comisiei
 2. Chiseliova Marina
 3. Vacari Mihail
 4. Jizdan Vadim
 5. Vîntu Liubovi, secretar

 

2.COMISIA LOCATIVĂ, CONSTRUCŢII, AMENAJARE ŞI GOSPODĂRIA COMUNALĂ

 1. Chemschii Alexandr, preşedintele comisiei
 2. Tereșenco Alexandr, secretar
 3. Pîslaru Andrei
 4. Grosu Serghei
 5. Cociug Viorel

3.COMISIA PENTRU PROBLEMELE JURIDICE,

SOCIALE,

 1. Vdovicenco Vitalii, preşedintele comisiei
 2. Zanoci Lidia
 3. Caraman Alina, secretar
 4. Gorodinschii Alexei
 5. Rapcea Serghei

4.COMISIA FUNCIARĂ, PROBLEMELE AGRARE

 1. Capmole Bogdan, preşedintele comisiei
 2. Onofrei Andrei, secretar
 3. Vdovicenco Vitalii
 4. Chemschi Alexandr
 5. Ermurachi Tamara

5.COMISIA ÎNVĂŢĂMÎNT, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT

 

 1. Albu Inna, preşedintele comisiei
 2. Căpățina Pavel
 3. Tiholaz Raisa, secretar
 4. Simonov Vera
 5. Cumpanici Olga

 

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PE LÎNGĂ PRIMĂRIA

ORAŞULUI ANENII NOI

 1. Vdovicenco Vitalie, preşedintele comisiei
 2. Screpeţ Victor, vicepreşedinte
 3. Tarasenco Ecaterina, secretar
 4. Bejenar Elena, consilier
 5. Budescu Serghei, consilier
 6. Sencovschi Ivan, consilier
 7. Cheibaş Mihail , consilier
 8. Solomenco Anatol, şef. ÎMGGLC
 9. Dolbuş Alexandru, director Apă Canal