Comisii de specialitate

COMPONENŢA

COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

A CONSILIULUI ORĂŞENESC ANENII NOI

Legislatura 2023-2027

1. COMISIA PENTRU BUGET ŞI FINANŢE

 1. Vîntu Liuba, preşedintele comisiei
 2. Chiseliova Marina
 3. Parutenco Piotr
 4. Rapcea Serghei
 5. Bondari Veaceslav, secretar

 

2.COMISIA LOCATIVĂ, CONSTRUCŢII, AMENAJARE ŞI GOSPODĂRIA COMUNALĂ

 1. Pîslaru Andrei, preşedintele comisiei
 2. Capmole Bogdan, secretar
 3. Jizdan Vadim
 4. Brinişter Valentin
 5. Tereşcenco Alexandr

3.COMISIA PENTRU PROBLEMELE JURIDICE,

SOCIALE,

 1. Serjant Svetlana, preşedintele comisiei
 2. Plotnic Angela, secretara
 3. Zanoci Lidia
 4. Poiata Vladimir
 5. Candîba Ana

4.COMISIA FUNCIARĂ, PROBLEMELE AGRARE

 1. Capmole Bogdan, preşedintele comisiei
 2. Gurschii Ina, secretar
 3. Stolearenco Tatiana
 4. Neaga Anatolie
 5. Calmîc Dumitru

5.COMISIA ÎNVĂŢĂMÎNT, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT

 1. Calmîc Dumitru, preşedintele comisiei
 2. Serjant Ion, secretar
 3. Pantilei Zinaida
 4. Bradu Diana
 5. Capaţina Pavel