Mesaj de salut al Primarului

Stimați cetățeni,
Cu o deosebită plăcere Vă salut, de pe meleagurile orașului nostru şi vă invit să descoperiți, prin intermediul acestui site, ultimele informații despre activitatea Primăriei, instituţie, ce are drept fundament al activităţii sale principiul transparenţei şi apărării drepturilor cetăţenilor.
Fie că este vorba de evenimente culturale, proiecte educative, de turism, de sănătate, sau de dezvoltare socio-economică, urmărim ca acțiunile noastre să le cunoască toţi, pentru a putea răspunde nevoilor tuturor locuitorilor oraşului.
În speranţa că întâlnirea noastră, pe pagina web, poate sta la temelia unor relaţii solide de colaborare, vreau să vă asigur că sugestiile şi mesajele DVS, vor ajuta administraţia primariei să vă cunoască mai bine doleanţele, pentru realizarea lor.

Cu respect, Primar al or.Anenii Noi
MAȚARIN ALEXANDR

Дорогие сограждане,
С большим удовольствием приветствую вас с земель нашего города и приглашаю вас открыть для себя на этом сайте самую свежую информацию о деятельности мэрии, учреждения, которое основано на принципе прозрачности и защиты гражданских прав.

Будь то культурные мероприятия, образовательные проекты, туризм, здравоохранение или социально-экономическое развитие, мы хотим, чтобы наши действия знали все, чтобы удовлетворить потребности всех жителей города.

В надежде, что наша встреча на веб-сайте может стать основой прочных отношений сотрудничества, я хочу заверить вас, что ваши предложения и сообщения помогут мэрии лучше узнать ваши пожелания для их реализации.

С уважением, мэр города Новые Анены
МАЦАРИН АЛЕКСАНДР