cu privire la convocarea sedintei ordinare a consiliului orasenesc