Anexă la decizia

                                                                                                        Nr. 1/32   din  17.03.2016

                                           

       PROGRAM

de activitate a Consiliului orăşenesc Anenii Noi

 pe trimestru II  a. 2016

Data Măsurile Responsabil
 

 

 02 iunie

2016

 

 

I. Şedinţa Consiliului orăşenesc

 

1.   Cu privire la activitatea economico financiară ÎM ”Apă-Canal” Anenii Noi pe a. 2015.

2.  Cu privire la activitatea economico financiară ÎM ”Antermo” Anenii Noi pe a. 2015.

3.  Cu privire la activitatea economico financiară ÎM ”Alimprodan” Anenii Noi pe a. 2015.

4. Cu privire la executarea deciziilor adoptate în perioada semestrului II, a.  2015-2016.

4. Examinarea cererilor.

 

 

A. Dolbuș, director ÎM ”Apă-Canal”

 

N. Volcinschi, director ÎM ”Antermo”

 

A. Nițpan, director ÎM ”Alimprodan”

 

Comisiile de specialitate,

V. Bondari, primar

 

 

 

mai

2016

II. Ședințele comisiilor

a) consultative de specialitate

— comisiei pentru buget și finanțe;

— comisiei funciara, probleme agrare

— comisei locative, construcții, amenajare, gospodăria comunală;

— comisia juridică, socială;

— comisia învățămînt, cultură, tineret și sport;

 

 

 

Președinții comisiilor, membrii comisiilor

 

Lunar

 

Conform Regulam.

b) alte comisii

Ședința comisiei administrative

 

Ședința comisiei de licitație/ tender

Ședința echipei multidisciplinare

 

 

Președintele comisiei

 

Președintele comisiei

Președintele comisiei, asitenții sociali

 

 

Mai 2016

 

Iunie 2016

III. Măsurile organizatorice

Organizarea și desfășurarea  sărbătorii 9 Mai – Ziua Victoriei.

Organizarea și desfășurarea   activităților  către

Ziua copiilor – 1 iunie.

 

 

 

Comitetul organizatoric

 

              

Secretarul ședinței                                                   T. Bejenari