R E P U B L I C A   M O L D O V A                              Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                 Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                   

DECIZIE Nr. 2/1

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la includerea în lista familiilor

nou-formate ce solicită atribuirea  loturilor

pentru construcţia caselor individuale de locuit

 

Examinînd cererile cet. Carpovici I., Moisei A., cu privire la includerea în lista familiilor nou-formate ce solicită atribuirea loturilor  pentru construcţia caselor individuale de locuit,  în conformitate cu art. 14 al legii privind administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 11 al Codului funciar nr. 828-XII din 05.12.1991, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

 

D E C I D E:

 1. Se acceptă cererile pentru includerea în lista familiilor nou-formate ce solicită atribuirea loturilor pentru construcţia caselor individuale de locuit, şi anume următorii cetăţeni:

Carpovici Iulia

Moisei Alexandru

 1. 2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei va aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului
 3. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic                          

 

 Secretarul şedinţei:                                                 T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                  Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/2

din  07 aprilie 2016

 

 „Cu privire la modificarea, completarea şi

abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc

Anenii Noi”

 

În temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, şi în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

 

 

 

D E C I D E :

 

 

 1. Se modifica textul deciziei nr.1/24 din 05 martie 2015 cu urmatorul conținut:
 2. a) Se revocă dreptul de servitute a d. Găina Larisa, asupra terenului aservit, amplasat în or. Anenii Noi, nr. cad 1001205153.
 3. b) Se constituie servitutea asupra terenului aservit nr. cad. 1001205153, amplasat în or. Anenii Noi, pentru uzul și/sau utilitatea imobilului dominat, cu nr. cad. 1001205194, amplasat în or. Anenii Noi, str. Chișinaului 63/a.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

     Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                  Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/2

din  07 aprilie 2016

 

 „Cu privire la modificarea, completarea şi

abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc

Anenii Noi”

 

În temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, şi în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

D E C I D E :

 

 1. Se completează partea decizională a deciziei nr. 7/23 din 08.12.2015 pct. 1, cu următorul conținut „se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții din or. Anenii Noi, str. Luceafărului, cu nr. cad.1001208114, cu aria 0,0738 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,0732 si cu aria de 0,0006 ha. ”
 2. Se modifica textul deciziei nr.1/24 din 05 martie 2015 cu urmatorul conținut:
 3. a) Se revocă dreptul de servitute a d. Găina Larisa, asupra terenului aservit, amplasat în or. Anenii Noi, nr. cad 1001205153.
 4. b) Se constituie servitutea asupra terenului aservit nr. cad. 1001205153, amplasat în or. Anenii Noi, pentru uzul și/sau utilitatea imobilului dominat, cu nr. cad. 1001205194, amplasat în or. Anenii Noi, str. Chișinaului 63/a.
 5. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei va aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului
 7. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                              Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                 Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                   

DECIZIE Nr. 2/3

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la formarea,

elaborarea planului geometric

 a bunurilor imobile

 

În temeiul cap. II art. 7 al Legii „Cu privire la formarea bunurilor imobile” nr.354 din 28.10.2004, Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, în baza Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

D E C I D E :

 

 1. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu agricol cu suprafaţa de 0,09 ha, situat în extravilan, s. Hîrbovățul Nou, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1010205261.
 2. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinația agricol cu suprafaţa de 2,10 ha, situat în intravilanul, or. Anenii Noi, alăturat bunului imobil situat pe adresa Tighina 57/A, cu nr. cadastral 1001214124.
 3. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,0650 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, alăturat bunului imobil, str. Mărțișorului 36, cu nr. cadastral 1001204050.
 4. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcţii cu suprafaţa de 0,02 ha, situat în intravilanul, or. Anenii Noi, str. Parcului, alăturat bunurilor imobile cu nr. cadastral 1001213309 și nr. cad. 1001213308.
 5. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții cu suprafaţa de 0,03 ha, situat în intravilanul, or. Anenii Noi, str. Uzinelor, 24/2 .
 6. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia agricol cu suprafaţa de 0,10 ha, situat în extravilan, or. Anenii Noi, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1001202019 .
 7. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia agricol cu suprafaţa de 0,05 ha, situat în extravilan, or. Anenii Noi, adiacent bunului imobil cu nr. cad. 1001202019 .
 8. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,02 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, porțiune a bunului imobil, str. Concelierii Nationale 16 b.
 9. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții cu suprafaţa de 0,2612 ha, situat în extravilan, r. Anenii Noi, s. Beriozchi, adiacent bunului imobil cu nr.cad.1010104108 .
 10. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia agricol cu suprafaţa de 0,0779 ha, situat în extravilan, r. Anenii Noi, s. Beriozchi, adiacent bunului imobil cu nr.cad.1010104071 si 1010104084 .
 11. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia agricol cu suprafaţa de 0,4307 ha, situat în extravilan, r. Anenii Noi, s. Socoleni, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1010107319 si nr. cad. 1010107311 .
 12. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,0008 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1001213241.
 13. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,0024 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1001213242.
 14. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții,cu suprafața de 0,0024 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, adiacent bunului imobil cu nr. cad. 1001213244.
 15. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,051 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str.Tighina, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1001212027.
 16. 16. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,01 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, Căușeni nr. 26, adiacent bunului imobil cu nr. cad. 1039109278.
 17. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.

18.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or.  Anenii Noi, dl. V. Bondari..

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei:                                               T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                  Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                    Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                

DECIZIE Nr. 2/4

din  07 aprilie 2016

Cu privire la cereri

de ordin funciar

 

În baza prevederilor art. 77 (5) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 –XVI din 28.12.2006, art. 10 Codului Funciar al RM nr. 828 din 25.12.1998, Codul Civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

D E C I D E:

 1. Se respinge cererea cet. Valuta Clavdia, cu privire la extinderea dimensiunilor gheretei de pe str. Suvorov 1, or. Anenii Noi, din motiv că situația actuala nu permite această extindere.
 2. Se respinge cererea cet. Bulat Iurie, cu privire la efecturea amenajării teritoriului trotuarului, alăturat bunului imobil de pe str. Concelierii Naționale 1/a, or. Anenii Noi, ca fiind neîntemeiată.
 3. Se respinge cererea cet. Cirlig Petru, cu privire la atribuirea în folosinta a terenului aferent blocului de pe str. Chisinaului 14, or. Anenii Noi, din motiv că terenul aferent blocului se află în gestionarea Asociației de locatari.
 4. Se respinge cererea cet. Matcovschi Romeo, cu privire formarea bunului imobil cu suprafața de 1,00 ha, alăturat bunului imobil cu nr.cad. 1001202019, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea si administrarea proprietății publice,
 5. Se respinge cererea cet. Bucătaru Dumitru, cu privire la atribuirea în folosință a terenului aferent blocului de pe str. Chișinaului 14, or. Anenii Noi, din motiv că terenul aferent blocului se află în gestionarea Asociației de locatari.
 6. Se respinge cererea cet. Costin Svetlana, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit de pe str. Tighina 49/3, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ,.
 7. Se respinge cererea cet. Curbet Victor, cu privire la anularea servitutei a bunului imobil cu nr. cad.1001205153, ca fiind neintemeiata.
 8. Se respinge cererile cet. Gortolomei Iacob și SRL ”Nastasia”, în baza Hotărîrii Judecătorești nr. 2a-123/16.
 9. Se respinge cererea p. f. SC ”Floreni”, cu privire formarea bunului imobil cu suprafata de 16 m2, situat in or. Anenii Noi, str. Parcului, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea și administrarea proprietatii publice,
 10. Se respinge cererea cet. Socolschi Anastasia, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit depe str. Tighina 49/9, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ,.
 11. Se respinge cererea cet. Cazac Aurelia, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit de pe str. Tighina 45/12, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ.
 12. Se respinge cererea cet. Puscas Olesea, cu privire arendarea a 30 m2 terenului aferent blocului de locuit de pe str. Uzinei 24 si 26, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ,.
 13. Se respinge cererea lui SRL “Agur”, cu privire formarea bunului imobil, situat în s. Albinița, str. Chișinăului, alaturat bunului imobil cu nr. cad. 1039101229, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea si administrarea proprietatii publice.
 14. Se respinge cererea cet. Malai Andrei, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit depe str. Tighina 45/11, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ.
 15. Se respinge cererea lui SA ”Marita”, cu privire la procurarea terenului conform prețului normativ din anul 2007, ca fiind neintemeiată.
 16. Se respinge cererea cet. Moldovan Tamara, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit de pe str. Chișinăului 55/1, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ.
 17. Se amînă cererea cet. Teacă Natalia, cu privire la înregistrarea bunului imobil la OCT Anenii Noi.
 18. Se respinge cererea cet. Mizerniuc Ala, cu privire formarea bunului imobil cu suprafața de 0,002 ha, alăturat bunului imobil situat pe adresa str. Concelierii Naționale 20, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea si administrarea proprietății publice,
 19. Se respinge cererea cet. Tatiana Condrea, cu privire formarea bunului imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cad. 1001205187, situat lîngă traseu Chișinău –Căușeni, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea si administrarea proprietății publice.
 20. Se respinge cererea lui ÎI “Alex-Victoria Cobusciona”, ca fiind nefondată.

21 . Se respinge cererea cet. Cernei Natalia, cu privire la privatizarea unui lot de teren cu destinația agricol, ca fiind  nefondată.

 1. Se respinge cererea cet. Casimova Ludmila, din motiv că nu e de competența consiliului anularea titlului de autentificare.
 2. Se respinge cererea cet. Gînu Alexandru, cu privire la scoterea din ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Anenii Noi, a cererii depusă de cet. Bunduchi Veaceslav, ca fiind nefondată.
 3. Se respinge cererea cet. Pogorneț Sergei, cu privire la reexaminarea deciziei nr.7/18 din 08.12.2015 al Consiliului Local Anenii Noi .
 4. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei:                                                 T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                               Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/5

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la înregistrarea

la OCT Anenii Noi a unor

loturi de pămînt după administraţia

publică locală

 

  În baza Legii RM privind administraţia public locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.14, lit. d), temeiul art. 4(9), al Legii cu privire la preţul normativ, modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XVIII din 25.07.1997, Legea nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 354 din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

D E C I D E :

 

 1. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale bunul imobil,alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1039108087, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie construcţie, amplasat în intravilanul r. Anenii Noi, s. Albinița, str. Chișinăului.
 2. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1039106286, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie agricol, amplasat în extravilanul or. Anenii Noi.
 3. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1001210034, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie construcţie, amplasat în intravilanul or. Anenii Noi, str. Concelierii Naționale 20/16 .
 4. Se amînă înregistrarea la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil,alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1039102045, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie agricol, amplasat în extravilanul or. Anenii Noi.
 5. Se amînă înregistrarea la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1039102045, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie agricol, amplasat în extravilanul or. Anenii Noi.
 6. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1001204100, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie construcţie, amplasat în intravilanul or. Anenii Noi, str. Mărțișorului, 7 .
 7. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil cu nr. cadastral 1010104107, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie agricol, suprafaţa 0,46 ha, amplasat în extravilan or. Anenii Noi.
 8. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei va aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 9. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                              Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                

DECIZIE Nr. 2/6

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la formarea

bunurilor imobile  prin delimitarea

 

        

În baza prevederilor  art. 9 al  Legii Repulicii Moldove cu privire la formarea bunurilor imobile Nr. 354-XV din 28.10.2004, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

 

DECIDE:

 1. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții situat în or. Anenii Noi, str. Tighina 5, cu nr. cad.1001212039, cu aria 0,1634 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,1584 și cu aria de 0,0050 ha.
 2. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții situat în or. Anenii Noi, str. Chișinăului, cu nr. cad.1001204089, cu aria 0,0566 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,0501 și cu aria de 0,0065 ha.
 3. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții situat în or. Anenii Noi, extravilan, cu nr. cad.1010107312, cu aria 0,3295 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,0923 și cu aria de 0,2372 ha.
 4. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții situat în or. Anenii Noi, str. Chișinăului 65, cu nr. cad. 1001205011 cu aria 0,1596 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,1589 și cu aria de 0,0007 ha.
 5. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari..

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei:                                              T. Bejenari

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                             Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                

DECIZIE Nr. 2/7

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la vînzarea-cumpărarea

supranormei terenurilor de pe lîngă

casele de locuit

 

Examinînd cererea dnei Verlan Snejana cu privire la cumpărarea terenului supranormă, în temeiul art. 4(10) al Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ, modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 

 1. Se permite vînzarea-cumpărarea terenului supranormă, d-nei Vîrlan Snejana – 0,09 ha, ce constituie 24,4 % din suprafaţa totală de 0,3969 ha, amplasat în r. Anenii Noi, s. Hîrbovățul Nou str. Pădurilor, 103, nr. cad. 1010205098.
 2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                             Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                      

DECIZIE Nr. 2/8

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la reexaminarea

notificării Oficiului Teritorial

Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-154 din 14.0.2016

 

În baza prevederilor  Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, al Codului Civil al RM art.195, art . 39 al Codului Funciar,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

D E C I D E :

 1. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 1/26 din 17.03.2016, cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT3-154 din 14.02.2016.
 2. Se acceptă  notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
 3. 1304/OT3-154 din 14.0.2016 cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Anenii Noi nr. 7/13 din 08.12.2015.
 4. Se exclude din partea decisivă a deciziei Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/13 din 08.12.2015 cu privire la formarea, elaborarea planului geometric a bunurilor imobile, la punctul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sintagma “ și înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate al APL.
 5. Se modifică pct. 2, 5, 7 din decizia nr. 7/13 din 08.12.2015 cu privire la formarea,elaborarea planului geometric a bunurilor imobile și anume sintagma „destinația grădini”  în „construcții”, iar sintagma  „intravilan”, în „ extravilan” .
 6. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari..

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei:                                              T. Bejenari

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                               Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                 Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/9

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privirea la vinzarea-cumpararea

 bunului imobil prin concurs

 

 

În temeiul cap. II, art. 4, aliniat 9 al Legii nr. 1308 din 25.07.1997 cu privire la prețul normative și modul de vînzare-cumpărare a pămintului, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 

 1. Se permite vînzarea –cumpărarea prin concurs al bunului imobil cu nr. cad.1001204178, cu suprafața de 0,025 ha, care se află pe adresa or. Anenii Noi, str. Chișinăului 74/a.
 2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                               Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                    Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/10

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la atribuirea terenurilor

aferente apartamentelor în proprietate

privată în comun

 

Examinînd cererile cet. Popov A., Șchiopu A., cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente apartamentelor, în conformitate cu art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Codul Funciar nr. 828-XII din 05.12.1991, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 

 1. Se permite vînzarea terenului aferent apartamentului cet. Popov Alexandru 0,031 ha ce constituie 33,29% din suprafaţa totală de 0,0951 ha, situat or. Anenii noi, str. A. Suvorov 99, nr. cad.1001212161.
 2. Se permite vînzarea cotei părți, a terenului aferent apartamentului cet. Șchiopu Alexandru, situat or. Anenii noi, str. A. Suvorov 29, nr. cad.1001213039.
 3. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei                                               T. Bejenari

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                            Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                    Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/11

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la examinarea

cererii Bunduchi Veaceslav

 

 

Examinînd  cererea cet. Bunduchi Veaceslav cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren,  în conformitate cu art. 94, și art. 96  al  Codului Funciar al Republicii Modova nr. 828-XII din 25.12.1991,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 1. Se ia act de cererea cet. Bunduchi Veaceslav.
 2. Se împuternicește juristul primăriei de a înainta în instanța de judecată cererea privind anularea titlului al deținătorului de teren pe numele cet. Gînu Alexandru și radierea înscriilor  trecute în Registrul Cadastral sub  nr. 2495 din 16.02.2007 a dreptului de proprietar al bunului imobil cu nr. cad. 1039109279 înregistrat  la data de 11.10.2007  pe numele cet. Gînu Alexandru.
 3. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                             Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/12

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire actualizarea

planului geometric

 

În temeiul art. 4(9) Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997, Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, Legii nr. 91  din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 

 1. Se permite actualizarea planului cadastral al bunului imobil destinaţie construcţie cu nr. cad. 1001210019, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str. Uzinelor 9, cu scopul instalării bornelor ce vor determina hotarele și suprafața terenului sus indicat.
 2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei                                               T. Bejenari

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                              Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/13

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la formarea bunurilor

imobile  prin delimitarea

 

        

În temeiul prevederilor  art. 9 al  Legii Repulicii Moldove cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

 

DECIDE:

 

 1. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții din or. Anenii Noi, str. Concelierii Naționale 20/7, cu nr. cad. 1001210043, cu aria 0,0565 ha,  în doua terenuri separate.
 2. Se permite formarea bunului imobil cu destinația agricol din extravilanul or. Anenii Noi, cu nr. cad. 1010101234 ,  cu aria 26,4054 ha,  în doua terenuri separate cu aria de 20,4054 ha și cu aria de 6  ha.
 3. Se permite formarea bunului imobil cu destinația cale de acces, de pe str. Parcului spre str. Suvorov, or. Anenii Noi,  cu nr.  cad. 1001213258,  cu aria 0,8726  ha,  în doua terenuri separate .
 4. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

Preşedintele şedinţei                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei                                               T. Bejenari

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                     Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

                                                                                                        

                                                                                                  

DECIZIE  Nr. 2/14               

din  07 aprilie  2016

                          

Cu privire la construcţii                                                                              

şi amenajări 

 

Examinînd cererile cetăţenilor Vrabie L., Flocea T., Mîlînca A., Sanduța I., Poiată I., Filipovici I., SRL ”Anmdeia Optic”, Filipovici L., Grajdean V., Manciul A., Solovei  L., Talambuța L.,  cu privire la construcții și amenajări, în baza art.19, al. 2 al Legii Republicii Moldova privind calitatea în construcţii nr.721-X111 din 02. 02. 1996, Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, HG nr.306 din 30/03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, art. 6 al Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, în temeiul art.14, al. 2, lit.f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XV1 din 28.12.2006,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăsenesc Anenii Noi,

 

D E C I D E : 

 

 1.   Se respinge cererea dnei Vrabii Larisa, cu privire la amenajarea cu pavaj a parcării auto cu acces din str. Mărțișor 1, în conformitate cu art. 6  al. 6 și al. 7 al Legii nr. 913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ, Hotărîrea Guvernului RM nr. 1159 din 24.10.2007, art. 17.
 2. Se amînă cererea locatarilor a blocului locativ de pe str. Mărțișor 1, cu privire la amenajarea parțială a terenului aferent,  pentru parcarea auto.
 3. Se permite locatarilor a blocului locativ de pe str. Mărțișor 3, instalarea gardului de plasă zincată pe stîlpi din profiluri metalice pe limita terenului aferent a blocului locativ.
 4. Se permite d-nei Sanduța Ina, extinderea casei de locuit și construcția garajului pe str. Livezilor 48, or. Anenii Noi, ce-i aparține cu drept de proprietate.
 5. Se permite d-lui Poiată Ilie construirea obiectului comercial pe hotarele terenului privat cu nr. cad. 1001213309 și nr. cad. 1001213308.
 6. Se amînă cererea d-lui Filipovici Ion cu privire la construcția obiectului comercial pe hotarele terenului privat cu nr. cad. 10012013300.
 7. Se permite SRL ”Anmedia Optic” amplasarea terminalului de plată pe str. Chișinăului 1, or. Anenii Noi.
 8. Se permite d-nei Filipovici Lidia, schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 1 de pe str. Chișinăului 15, or. Anenii Noi, în încăperi comerciale cu oficiu.
 9. Se respinge cererea d-nei Grajdean Valentina cu privire la extinderea balconului la ap. nr. 9 de pe str. Mărțișor 13, or. Anenii Noi, conform art. 55 al. 1, lit. i) Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe.
 10. Se respinge cererea d-lui  Manciul Anatolii  cu privire la construcția anexei la apartamentul nr. 13 de pe str. Tighina 3, or. Anenii Noi, conform art. 55 al. 1, lit. i) Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe.
 11. Se respinge cererea d-lui Solovei Leonid, cu privire la parcarea transportului auto pe str. Conc. Naționale 10, or. Anenii Noi.
 12. Se amînă cererea dnei Talambuța Lilia cu privire la amenajarea terenului pentru parcare auto pe str. Chișinăului 14, or. Anenii Noi, pînă la următoarea ședință a Consiliului.
 13. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav Bondari, primar.

 

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                        O. Bogovic

 

Secretarul   şedinţei                                                              T.  Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                    Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Но                                                                                                                                                                                                   

DECIZIE Nr. 2/15

din  07 aprilie   2016

Cu privire la cereri de

ordin locativ

Examinînd cererile cetăţenilor Plămădeala O., Gulim E., Trubceaninova E., Caisîn E., Vladica L.,   cu privire la problemele locative, în conformitate cu Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, Legea nr. 1324 din 10.03.1993 cu privire la privatrizarea fondului de locuințe, în temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

D E C I D E:

 1. Se permite eliberarea bonului de repartiție dnei. Plămădeala Olga pentru apartamentul nr. 1 de pe str. Uzinei 5, s. Socoleni, două camere locuibilă, cu suprafața locativă 26 m2, componența familiei 3 persoane.
 2. Se permite  schimbarea bonului de repartiție pe numele d-lui Gulim Evghenii, pentru apartamentul nr. 12 str. Libertății 2, or. Anenii Noi, în urma pierderii dreptului de folosință a spațiului locativ chiriașului principal dnei Mihailișina Natalia, a.n. 1978 conform hotărîrii judecătoriei Anenii noi nr. 2-1453/15 din 13. 01.2016.
 3.   Se respinge cererea d-nei  Trubceaninova Elena  cu privire la elibererea  bonului de repartiție pentru apatamentul nr. 4 A de pe str. Tighina 55, or. Anenii Noi, în lipsa pachetului de documente integru.
 4. Se amînă cererea d-lui Caisîn Eugeniu, dom. s. Socoleni, cu privire la acordarea spațiului locativ la apartamentul nr. 7 de pe str. Păcii nr. 18, s. Ruseni, pînă la ședința următoare a Consiliului.
 5. Se eliberează d-nei Vladica Lilia bonul de repartiție la apartamentul nr.8 de str. I. Creangă, 1, or. Anenii Noi, componența familiei 1 persoană, fără drept de privatizare.
 6. Se obligă ÎM GGLC Anenii Noi (dl. A. Solomenco) să efectuieze inventerierea spațiilor locative libere, pînă la ședința următoare a Consiliului, cu prezentarea informației respective.
 7. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă comisiei de amenajare, construcţii, locativă.

     Preşedintele  şedinţei                                                           O. Bogovic

     Secretarul   şedinţei                                                             T.  Bejenari

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                     Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

                       

                                                                                                                                               

    DECIZIE Nr.  2/16

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe

de la balanţa primăriei la balanţa

ÎM GGLC Anenii Noi

 

 

       În temeiul art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii privind proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, în cadrul programului USAID, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

DECIDE:

 

 1. Se permite transmiterea mijloacelor fixe de la balanţa primăriei la balanţa ÎM GGLC Anenii Noi: tomberoane plastice pentru deșeuri 250 buc. în sumă de 90750,00 lei, containere din metal 50 buc. în sumă de 77500,00 lei, conform facturilor.
 2. Contabilitatea (dna. A. Faizulina) de comun acord cu ÎM GGLC Anenii Noi (dl. Anatolie Solomenco) să efectuieze transmiterea şi evidenţa documentară a mijloacelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 3. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama d. V. Bondari, primar.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                            O. Bogovic             

                                    

        Secretarul şedinţei                                                                T. Bejenari 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                 Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                       Городской Совет Анений Ной

                                                                          

 

 DECIZIE Nr. 2/17

                                                   din   07 aprilie_2016

                  

 

Cu privire la expunerea la licitație a

activului nefolosit în procesul 

tehnologic a ÎM ”Apă-Canal” Anenii Noi.

 

 

Examinînd demersul ÎMDP «Аpă-Canal » Anenii Noi cu privire la vînzarea  mecanismului  de ridicare (automacaralei)  nefolosită   în procesul tehnologic al întreprinderii, în conformitate cu art.14  al  Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în temeiul art .9 alin.(1) şi art.18 alin.(1) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind  administrarea  şi deetatizarea proprietăţii publice,   în temeiul art.10 al Regulamentului cu privire la modul de  determinare  şi comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 480  din28.03.2008,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

DECIDE:

 

 1. Se permite scoaterea la licitație pentru vînzarea  activului  nefolosit în procesul tehnologic al  ÎMDP «Аpă-Canal » Anenii Noi, și anume, automacara  cu turn, de tip  КС-4361А ПС, pe roți pneumatice, cu numărul de înregistrare  8036, anul producerii 1984.
 2. Mijloacele bănești provenite din vînzarea activului nefolosit se atribuie pentru renovarea parcului auto al întreprinderii.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari,

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        O. Bogovic                   

 

Secretarul şedinţei                                                           T. Bejenari

 

 

 R E P U B L I C A   M O L D O V A                                   Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А    

 Raionul Anenii Noi                                        Район Анений Ной                   Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной         

                                                                                           

DECIZIE Nr. 2/18

din   07   aprilie  2016

 

Cu privire la continuarea parteneriatului

public-privat „Iluminatul public în

 1. Anenii Noi pe baza eficienţei energetice”

 

 

În baza art. 14, alin. 2, lit. b) şi c) al Legii privind administraţia publică locală, art.15 al Legii cu privire la parteneriatul public-privat, art. 18 alin.1 al Legii nr. 142 din 02.07.2012 ”Cu privire la eficienţa energetică”, art. 15, lit a) al Legii nr. 160 din 12.07.2007 energiei regenerabile, avînd ca scop atragerea investiţiilor în cadrul dezvoltării iluminatului public ca urmare a utilizării energiei regenerabile, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

                                         D E C I D E :

 

 1. Se prelungește procedura Parteneriatului public-privat în etapa de licitație cu fond American și Eficiențe pe baza eficienţei energetice.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav Bondari, primar.

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        O. Bogovic              

 

      Secretarul şedinţei                                                              T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                      Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                       Городской Совет Анений Ной

                                                                          

                                                                                                           

 DECIZIE Nr. 2/19

                                                 din  07  aprilie  2016

                  

 

Cu privire la delegarea unor persoane

în comisia de concurs

 

 

În temeiul art.14  al  Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, prevederilor  art. 26 pct. 1 al. b),  pct. 3 lit. f) din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea fucției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general,  în baza demersului Direcției Educație  Anenii Noi, propunerii comisiei de specialitate,  Consiliul orășenesc Anenii Noi

DECIDE:

 

 1. Se deleagă d- na Bogovic Olga, consilier,  pentru a fi inclusă în componența comisiei de concurs pentu ocuparea funcției de director al Centrului de Creație a Elevilor ”Ciocîrlia” or. Anenii Noi.
 2. Se deleagă d- na Bogovic Olga, consilier, pentru a fi inclusă în componența comisiei de concurs pentu ocuparea funcției de director al Școlii sportive Anenii Noi.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari, primar.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                      O. Bogovic  

 

Secretarul şedinţei                                                          T. Bejenari

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                      Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                       Городской Совет Анений Ной

                                                                          

                                                                                                           

 DECIZIE Nr. 2/20

                                                 din  07  aprilie  2016

                  

 

Cu privire la instituirea comisiei

pentru problemele minorilor

 

 

În temeiul art.14  al  Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orășenesc Anenii Noi

DECIDE:

 

 1. Se intituie comisia pentru problemele minorilor pe lîngă primăria or. Anenii Noi, după cum urmează:

– Albu Ina, consilier

– Tarasenco Ecaterina, specialist relații publice

– Screpeț Victor, specialist în probleme tineret și sport

– Caraman Anastasia, asistent social

– jurist al primăriei

– viceprimar

– inspector de poliție pe sector

 

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari, primar.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                       O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei                                                          T. Bejenari

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                   Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А             

Raionul Anenii Noi                                       Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                      

DECIZIE Nr. 2/21

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la reexaminarea

notificării Oficiului Teritorial

Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-155 din 14.0.2016

 

Examinînd notificărea  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-155  din 14.03.2016  despre  modificarea  deciziei Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08 decembrie 2015 cu privire la formarea comisiei de licitație, în baza prevederilor  art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în baza propunerii comisiei de specialitate,  Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 1. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr.1/27 din 17.03.2016 cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT3-155 din 14.02.2016
 2. Se acceptă parțial notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-155  din 14.03.2016  despre  modificarea  deciziei Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08 decembrie 2015 cu privire la formarea comisiei de licitație.
 3. Se exclude din  decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08 decembrie 2015 ”Cu privire la formarea comisiei de licitație”,  pct. 1 sintagma ”specialist Agenției  de privatizare”  și se înlocuiește cu sintagma ”specialist în domeniul  privatizării din aparatul președintelui raionului”.
 4. Se modifică denumirea comisiei de licitație în ”comisia de licitație și concurs”.
 5. Controlul executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari, primar.

 

 

Preşedintele şedinţei:                                                O. Bogovic

Secretarul şedinţei:                                                      T. Bejenari

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                     Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                   Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                     Городской Совет Анений Ной

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DECIZIE Nr. 2/22

din  17 aprilie  2016

 

Cu privire la reexaminarea

Notificării  Oficiului Teritorial

Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-156 din 14.03.2016

 

 

Examinînd notificărea  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-156  din 14.03.2016  despre  abrogarea deciziei Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr. 7/26 din 08 decembrie 2015 cu privire la demersul ÎMSP CMF Anenii Noi, în baza prevederilor  art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în baza propunerii comisiei de specialitate,  Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 D E C I D E :

 

 1. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr.1/28 din 17.03.2016 cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT3-155 din 14.02.2016
 2. Se acceptă notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-156 din 14.03.2016  despre  abrogarea deciziei Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr. 7/26 din 08 decembrie2015 cu privire la demersul ÎMSP CMF Anenii Noi.
 3. Se abrogă decizia  Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr. 7/26 din 08 decembrie 2015 cu privire la demersul ÎMSP CMF Anenii Noi.
 4. Controlul executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari, primar.

 

     

 

     Preşedintele şedinţei                                            O. Bogovic

 

    Secretarul ședinței                                                    T. Bejenari

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                     Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А               

   Raionul Anenii Noi                                      Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

 

DECIZIE  nr. 2/23

din 07 aprilie  2016

 

Cu privire la alocarea mijloacelor

fondului de rezervă pe a. 2016

 

Examinînd demersul liceului teoretic ”M. Eminescu”  cu privire la acordarea ajutorului financiar pentru participarea echipei ”Dangerous” la Festivalul European Internațional de limbă engleză, care se va desfășura în perioada 27 aprilie – 04 mai 2016, în Polonia, în temeiul art. 14, al. 1, lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, prevederilor  p. 5, lit. d) al Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al primăriei or. Anenii Noi şi utilizarea mijlocelor acestui, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Anenii Noi nr. 6/7 din 06.12.2012  cu  complectarea prin decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 1/7 din 12.03.2013,  în baza propunerii comisiei de specialitate,  Consiliul orăşenesc Anenii Noi

DECIDE:

 1. Se alocă mijloace financiare în sumă totală de 10 mii din fondul de rezervă, copiilor dotați cu performanțe, pentru participarea echipei ”Dangerous”,  la Festivalul European Internațional de limbă engleză, care se va desfășura în perioada  27 aprilie -04 mai 2016, în Polonia, după cum urmează:

– Danuța Viviana                    – 1250 lei

– Morari Maxim            – 1250 lei

– Sarivan Maria             – 1250 lei

– Lupanciuc Lia             – 1250 lei

– Sertinean Nicolae        – 1250 lei

– Danuța Daniela           – 1250 lei

– Ursu Irina                             – 1250 lei

– Hmelnițchi Elena        – 1250 lei

 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna. A. Faizulina, contabil-şef.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari,

primar.

   Preşedintele  şedinţei                                                       O. Bogovic

                                                     

  Secretarul   şedinţei                                                              T.  Bejenari

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                      Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                       Городской Совет Анений Ной

                                                                          

                                                                                                           

 DECIZIE Nr. 2/24

                                                 din  07  aprilie  2016

                  

 

Cu privire la modificări în organigrama 

și statele de personal

 

 

Examinînd informația dl. V. Bondari, primar, cu privire la modificarea funcției specialistului primăriei în legătură cu necesitățile comunității,  în temeiul art.14  al.  2, lit l)  al  Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul orășenesc Anenii Noi

DECIDE:

 

 1. Se introduce modificarea în organigrama și statele de personal ale primăriei: funcția specialistului relații publice se substituie  cu funcția de viceprimar al or. Anenii Noi, în limita statelor de personal aprobate, prin decizia Consiliului orășenesc  nr. 7/2 din 08.12.2015.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari, primar.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                     O. Bogovic   

 

Secretarul şedinţei                                                          T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                   Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А

Raionul Anenii Noi                                            Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                         Городской Совет Анений Ной

                                                                                    

                                                                                          

DECIZIE Nr. 2/25

din  07 aprilie   2016

 

 

„Cu privire la desemnarea

reprezentantului  al consiliului

orășenesc. ”

 

 

Examinînd interpelarea procuraturii raionului Anenii Noi nr. 621 din 06.04.2016 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului orășenesc pe cauza penală nr. 2016258018, în temeiul art. 14 al. 2 lit. w) al Legii privind administraţia publică locală  nr. 436-XVI din 28.12.2006,  art. 81 Codul de procedură civila a RM nr.225 din 30.05.2003,  Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E:

 1. Se desemnează dl.Capbătut Alexei, consilier orăşenesc, pentru recunoașterea în calitate de reprezentant al administrației publice, pe cauza penală nr. 2016258018.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari,

primar.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                           O. Bogovic         

 

Secretarul şedinţei                                                    T. Bejenari

Acest articol a fost publicat în Fara categorie. Salvează legătura permanentă.

0 răspunsuri la

 1. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Seriously a good deal of beneficial facts!

  altro che viagra can man ejaculate while using viagra
  generic viagra 100mg
  can you chew viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 2. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.
 3. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Really lots of wonderful data!

  viagra galloway invention of viagra
  viagra online
  generic viagra with paypal – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 4. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Kudos, A good amount of information!

  prices for viagra patent viagra
  buy viagra online
  viagra online order viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 5. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thanks a lot. Numerous info.

  buy viagra prescription america distortion viagra
  generic viagra
  safe alternative to viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 6. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Nicely put. Kudos.

  philadelphia urology viagra plantiffs gets settement for viagra
  viagra for sale uk
  geneic viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 7. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You made your stand very effectively!!

  sustiva viagra levitra cialis or viagra
  buy generic viagra
  viagra results pictures – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 8. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Amazing content. Regards!

  viagra examples masturbation viagra
  cheap viagra
  a penis on viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 9. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You actually mentioned it perfectly!

  effects of taking viagra without ed free cialis viagra samples
  viagra for sale uk
  viagra pricelist – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 10. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You stated it superbly.

  cialis medicine online order rx viagra viagra before and after photos
  viagra pills
  viagra nose bleed – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 11. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Nicely put, Thanks a lot.

  generic for viagra male chastity with viagra
  generic viagra
  pfizer viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 12. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You actually stated it fantastically!

  texas viagra caverta generic cuddle chemical viagra boosts performance
  generic viagra 100mg
  comprar viagra generico – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 13. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You mentioned it really well!

  young person taking viagra name buy viagra text buy viagra
  viagra 100mg
  pfizer viagra on line – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 14. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  This is nicely put! !

  money from viagra lawsuit detumescence priapism viagra
  viagra pills
  cheap viagra uk – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 15. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Kudos! Fantastic information.

  viagra hch is it safe to use viagra
  viagra pills
  low cost viagra fast – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 16. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thank you! Fantastic information!

  female ingestion of viagra best online price for generic viagra
  buy viagra online
  q lowest viagra prices a img – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 17. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thanks a lot! Useful stuff!

  side effects viagra viagra drug risks
  viagra generic
  naked viagra lohan – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 18. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Truly lots of awesome facts.

  medicare advantage programs covering viagra viagra and amiben online
  generic viagra 100mg
  does viagra go stale – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 19. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Reliable content. With thanks.

  beer viagra viagra cheap and fast delivery
  generic viagra 100mg
  walgreen viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 20. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Awesome facts, Kudos!

  viagra or dosage buy original viagra
  viagra without a doctors prescription
  x cite herbal viagra for woman – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 21. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Truly lots of fantastic info!

  viagra wiki online viagra wiki url viagra delivered next day
  viagra online
  whats works levitra cialis or viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 22. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  This is nicely said! .

  limbaugh rush dominican republic viagra viagra cialis refraction period
  buy viagra online
  online and viagra soft – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 23. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Nicely put, With thanks!

  viagra and avalide viagra ad on shawn hanedy
  buy viagra online
  viagra by phone – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 24. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thank you! Valuable information!

  viagra drugs zenegra buy vega viagra in stockton ca
  generic viagra online
  birth of a viagra salesman – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 25. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thanks, Ample facts!

  viagra le controindicazioni comparativo viagra cialis soft
  generic viagra 100mg
  viagra and recommended dosage – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 26. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Cheers. Ample facts!

  medical use of viagra closest thing to viagra
  viagra without a doctors prescription
  edinburgh pages viagra find sites – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 27. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thanks a lot, Very good stuff!

  viagra free sample new zealand cialis levitra link viagra blogspot com
  viagra for sale uk
  viagra the latest developments – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 28. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You made the point.

  cheap sale viagra cheap canadian generic viagra
  generic viagra 100mg
  viagra on line uk – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 29. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You have made your position pretty effectively..

  generic viagra cheap no prescription costof viagra
  viagra 100mg
  best prices viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 30. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Regards! Wonderful stuff.

  walmart viagra rude viagra jokes
  generic viagra
  viagra find online search free – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 31. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You actually explained this fantastically.

  buy citrate com generic sildenafil viagra poland viagra
  viagra for women
  soft tabs viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 32. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Awesome knowledge. Regards.

  viagra post coitis viagra solid fod
  generic viagra 100mg
  where do you buy viagra online – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 33. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Nicely put. Appreciate it!

  experience of women using viagra viagra online ticino
  viagra for sale uk
  postmarketing safety of sildenafil citrate viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 34. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  This is nicely said! !

  viagra leverans stockholm viagra india
  viagra pills
  ingredients viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 35. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.
 36. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  With thanks! Useful stuff.

  viagra uk site how long for viagra to work
  buy viagra
  treatment for viagra hearing problems – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 37. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thank you. Quite a lot of postings!

  viagra procedures i doser viagra
  buy viagra online
  cialis and viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 38. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Many thanks! A good amount of posts!

  cialis compared to viagra buy viagra las vegas
  cheap viagra
  antacid viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 39. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.
 40. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Wow tons of great information!

  viagra western union womens viagra increase female libido
  viagra for sale uk
  search viagra viagra edinburgh – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 41. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Superb stuff, Thanks a lot!

  viagra buy uk amsterdam free trial over the counter viagra
  viagra generic
  teenney transplant and viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 42. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Nicely put, Thanks a lot!

  ten minute viagra viagra mexco
  buy generic viagra
  viagra scottland – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 43. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Incredible tons of useful knowledge!

  viagra in action photos real viagra paypal
  viagra 100mg
  viagra joke advertising meeting – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 44. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  With thanks! Fantastic information!

  viagra without prescription $1.00 viagra in south africa
  viagra for women
  viagra quartering 100 mg – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 45. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Superb posts. Thank you.

  generic viagra pharmacy viagra or cialis which is better
  buy viagra online
  viagra use and instructions – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 46. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Kudos! Plenty of knowledge.

  viagra buy uk testosterone test and viagra
  viagra without a doctor prescription
  viagra cialis compare – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 47. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You actually mentioned it well!

  viagra trip in thailand products like viagra
  viagra without a doctor prescription
  viagra alternetives – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 48. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thanks a lot! Ample postings!

  cocks in viagra dosing equivalence beween viagra and cialis
  generic viagra online
  revatio same as viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 49. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thanks a lot! Helpful information!

  will viagra give you an erection phentermine tramadol viagra
  viagra without a doctor prescription
  natural viagra for women – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 50. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Nicely put, Regards.

  viagra aberdeen viagra without a rx
  viagra for women
  viagra uninsured deposits – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 51. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You stated it superbly.

  fatal med to mix with viagra viagra insurance coverage health
  viagra pills
  viagra and high blood pressure – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 52. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Many thanks! I like this!

  is viagra covered by maine care viagra in asia
  viagra 100mg
  viagra cause peyronies disease – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 53. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Terrific postings. Regards!

  blue vision with viagra recommended viagra dosing
  buy viagra online
  smurf on viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 54. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Many thanks! An abundance of material.

  222 pill viagra does circumcision make men need viagra
  buy viagra
  generic viagra western union – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 55. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  With thanks, I like this.

  viagra from overseas kamagra vs viagra
  buy generic viagra
  viagra price cvs – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 56. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You stated this wonderfully!

  viagra generic drug erection dysfunction viagra
  viagra 100mg
  viagra without a prescripton – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 57. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Nicely put, Regards.

  lavitra vs viagra passion viagra
  viagra for women
  edinburgh viagra tid search charles linskaill – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 58. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Whoa many of awesome info!

  viagra onlinwe effects of viagra on child birth
  generic viagra 100mg
  kamagra viagra jelly – https://genericviagrantx.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 59. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Nicely put. Thank you.

  viagra woman cialis europe cheap viagra
  generic viagra 100mg
  cialis viagra cialis levitra – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 60. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Thanks! Wonderful stuff.

  cheapest viagra substitut watermelon viagra connection
  viagra generic
  buy diet viagra online – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 61. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Very good stuff. Regards.

  pill viagra herbal viagra from the uk
  viagra pills
  penis erection problem viagra cialys – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 62. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  Awesome info, Many thanks.

  viagra edinburgh search find pages half price viagra
  viagra pills
  alternative buy viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

 63. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.
 64. AndrewUnaxy spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  You mentioned this really well!

  candy viagra viagra nitrite
  generic viagra
  viagra dose use how to – https://genericviagramsl.com

  Davidpex
  TerenceCoela
  Victorrhice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *