R E P U B L I C A   M O L D O V A                              Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                 Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                   

DECIZIE Nr. 2/1

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la includerea în lista familiilor

nou-formate ce solicită atribuirea  loturilor

pentru construcţia caselor individuale de locuit

 

Examinînd cererile cet. Carpovici I., Moisei A., cu privire la includerea în lista familiilor nou-formate ce solicită atribuirea loturilor  pentru construcţia caselor individuale de locuit,  în conformitate cu art. 14 al legii privind administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 11 al Codului funciar nr. 828-XII din 05.12.1991, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

 

D E C I D E:

 1. Se acceptă cererile pentru includerea în lista familiilor nou-formate ce solicită atribuirea loturilor pentru construcţia caselor individuale de locuit, şi anume următorii cetăţeni:

Carpovici Iulia

Moisei Alexandru

 1. 2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei va aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului
 3. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic                          

 

 Secretarul şedinţei:                                                 T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                  Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/2

din  07 aprilie 2016

 

 „Cu privire la modificarea, completarea şi

abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc

Anenii Noi”

 

În temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, şi în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

 

 

 

D E C I D E :

 

 

 1. Se modifica textul deciziei nr.1/24 din 05 martie 2015 cu urmatorul conținut:
 2. a) Se revocă dreptul de servitute a d. Găina Larisa, asupra terenului aservit, amplasat în or. Anenii Noi, nr. cad 1001205153.
 3. b) Se constituie servitutea asupra terenului aservit nr. cad. 1001205153, amplasat în or. Anenii Noi, pentru uzul și/sau utilitatea imobilului dominat, cu nr. cad. 1001205194, amplasat în or. Anenii Noi, str. Chișinaului 63/a.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

     Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                  Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/2

din  07 aprilie 2016

 

 „Cu privire la modificarea, completarea şi

abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc

Anenii Noi”

 

În temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, şi în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

D E C I D E :

 

 1. Se completează partea decizională a deciziei nr. 7/23 din 08.12.2015 pct. 1, cu următorul conținut „se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții din or. Anenii Noi, str. Luceafărului, cu nr. cad.1001208114, cu aria 0,0738 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,0732 si cu aria de 0,0006 ha. ”
 2. Se modifica textul deciziei nr.1/24 din 05 martie 2015 cu urmatorul conținut:
 3. a) Se revocă dreptul de servitute a d. Găina Larisa, asupra terenului aservit, amplasat în or. Anenii Noi, nr. cad 1001205153.
 4. b) Se constituie servitutea asupra terenului aservit nr. cad. 1001205153, amplasat în or. Anenii Noi, pentru uzul și/sau utilitatea imobilului dominat, cu nr. cad. 1001205194, amplasat în or. Anenii Noi, str. Chișinaului 63/a.
 5. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei va aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului
 7. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                              Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                 Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                   

DECIZIE Nr. 2/3

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la formarea,

elaborarea planului geometric

 a bunurilor imobile

 

În temeiul cap. II art. 7 al Legii „Cu privire la formarea bunurilor imobile” nr.354 din 28.10.2004, Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, în baza Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

D E C I D E :

 

 1. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu agricol cu suprafaţa de 0,09 ha, situat în extravilan, s. Hîrbovățul Nou, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1010205261.
 2. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinația agricol cu suprafaţa de 2,10 ha, situat în intravilanul, or. Anenii Noi, alăturat bunului imobil situat pe adresa Tighina 57/A, cu nr. cadastral 1001214124.
 3. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,0650 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, alăturat bunului imobil, str. Mărțișorului 36, cu nr. cadastral 1001204050.
 4. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcţii cu suprafaţa de 0,02 ha, situat în intravilanul, or. Anenii Noi, str. Parcului, alăturat bunurilor imobile cu nr. cadastral 1001213309 și nr. cad. 1001213308.
 5. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții cu suprafaţa de 0,03 ha, situat în intravilanul, or. Anenii Noi, str. Uzinelor, 24/2 .
 6. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia agricol cu suprafaţa de 0,10 ha, situat în extravilan, or. Anenii Noi, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1001202019 .
 7. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia agricol cu suprafaţa de 0,05 ha, situat în extravilan, or. Anenii Noi, adiacent bunului imobil cu nr. cad. 1001202019 .
 8. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,02 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, porțiune a bunului imobil, str. Concelierii Nationale 16 b.
 9. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții cu suprafaţa de 0,2612 ha, situat în extravilan, r. Anenii Noi, s. Beriozchi, adiacent bunului imobil cu nr.cad.1010104108 .
 10. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia agricol cu suprafaţa de 0,0779 ha, situat în extravilan, r. Anenii Noi, s. Beriozchi, adiacent bunului imobil cu nr.cad.1010104071 si 1010104084 .
 11. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia agricol cu suprafaţa de 0,4307 ha, situat în extravilan, r. Anenii Noi, s. Socoleni, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1010107319 si nr. cad. 1010107311 .
 12. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,0008 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1001213241.
 13. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,0024 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1001213242.
 14. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții,cu suprafața de 0,0024 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, adiacent bunului imobil cu nr. cad. 1001213244.
 15. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,051 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str.Tighina, adiacent bunului imobil cu nr. cad.1001212027.
 16. 16. A elabora şi forma la OCT Anenii Noi, planul geometric a bunului imobil ce face parte din domeniul privat al APL, cu destinaţia pentru construcții, cu suprafața de 0,01 ha, situat în intravilanul or. Anenii Noi, Căușeni nr. 26, adiacent bunului imobil cu nr. cad. 1039109278.
 17. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.

18.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or.  Anenii Noi, dl. V. Bondari..

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei:                                               T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                  Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                    Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                

DECIZIE Nr. 2/4

din  07 aprilie 2016

Cu privire la cereri

de ordin funciar

 

În baza prevederilor art. 77 (5) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 –XVI din 28.12.2006, art. 10 Codului Funciar al RM nr. 828 din 25.12.1998, Codul Civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

D E C I D E:

 1. Se respinge cererea cet. Valuta Clavdia, cu privire la extinderea dimensiunilor gheretei de pe str. Suvorov 1, or. Anenii Noi, din motiv că situația actuala nu permite această extindere.
 2. Se respinge cererea cet. Bulat Iurie, cu privire la efecturea amenajării teritoriului trotuarului, alăturat bunului imobil de pe str. Concelierii Naționale 1/a, or. Anenii Noi, ca fiind neîntemeiată.
 3. Se respinge cererea cet. Cirlig Petru, cu privire la atribuirea în folosinta a terenului aferent blocului de pe str. Chisinaului 14, or. Anenii Noi, din motiv că terenul aferent blocului se află în gestionarea Asociației de locatari.
 4. Se respinge cererea cet. Matcovschi Romeo, cu privire formarea bunului imobil cu suprafața de 1,00 ha, alăturat bunului imobil cu nr.cad. 1001202019, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea si administrarea proprietății publice,
 5. Se respinge cererea cet. Bucătaru Dumitru, cu privire la atribuirea în folosință a terenului aferent blocului de pe str. Chișinaului 14, or. Anenii Noi, din motiv că terenul aferent blocului se află în gestionarea Asociației de locatari.
 6. Se respinge cererea cet. Costin Svetlana, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit de pe str. Tighina 49/3, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ,.
 7. Se respinge cererea cet. Curbet Victor, cu privire la anularea servitutei a bunului imobil cu nr. cad.1001205153, ca fiind neintemeiata.
 8. Se respinge cererile cet. Gortolomei Iacob și SRL ”Nastasia”, în baza Hotărîrii Judecătorești nr. 2a-123/16.
 9. Se respinge cererea p. f. SC ”Floreni”, cu privire formarea bunului imobil cu suprafata de 16 m2, situat in or. Anenii Noi, str. Parcului, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea și administrarea proprietatii publice,
 10. Se respinge cererea cet. Socolschi Anastasia, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit depe str. Tighina 49/9, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ,.
 11. Se respinge cererea cet. Cazac Aurelia, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit de pe str. Tighina 45/12, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ.
 12. Se respinge cererea cet. Puscas Olesea, cu privire arendarea a 30 m2 terenului aferent blocului de locuit de pe str. Uzinei 24 si 26, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ,.
 13. Se respinge cererea lui SRL “Agur”, cu privire formarea bunului imobil, situat în s. Albinița, str. Chișinăului, alaturat bunului imobil cu nr. cad. 1039101229, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea si administrarea proprietatii publice.
 14. Se respinge cererea cet. Malai Andrei, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit depe str. Tighina 45/11, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ.
 15. Se respinge cererea lui SA ”Marita”, cu privire la procurarea terenului conform prețului normativ din anul 2007, ca fiind neintemeiată.
 16. Se respinge cererea cet. Moldovan Tamara, cu privire la procurarea terenului aferent blocului de locuit de pe str. Chișinăului 55/1, or. Anenii Noi, conform Legii nr. 913 din 30.03.2000, privind codomeniul fondului locativ.
 17. Se amînă cererea cet. Teacă Natalia, cu privire la înregistrarea bunului imobil la OCT Anenii Noi.
 18. Se respinge cererea cet. Mizerniuc Ala, cu privire formarea bunului imobil cu suprafața de 0,002 ha, alăturat bunului imobil situat pe adresa str. Concelierii Naționale 20, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea si administrarea proprietății publice,
 19. Se respinge cererea cet. Tatiana Condrea, cu privire formarea bunului imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cad. 1001205187, situat lîngă traseu Chișinău –Căușeni, conform Legii nr. 121 din 04.05.2007, privind deetatizarea si administrarea proprietății publice.
 20. Se respinge cererea lui ÎI “Alex-Victoria Cobusciona”, ca fiind nefondată.

21 . Se respinge cererea cet. Cernei Natalia, cu privire la privatizarea unui lot de teren cu destinația agricol, ca fiind  nefondată.

 1. Se respinge cererea cet. Casimova Ludmila, din motiv că nu e de competența consiliului anularea titlului de autentificare.
 2. Se respinge cererea cet. Gînu Alexandru, cu privire la scoterea din ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Anenii Noi, a cererii depusă de cet. Bunduchi Veaceslav, ca fiind nefondată.
 3. Se respinge cererea cet. Pogorneț Sergei, cu privire la reexaminarea deciziei nr.7/18 din 08.12.2015 al Consiliului Local Anenii Noi .
 4. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei:                                                 T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                               Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/5

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la înregistrarea

la OCT Anenii Noi a unor

loturi de pămînt după administraţia

publică locală

 

  În baza Legii RM privind administraţia public locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.14, lit. d), temeiul art. 4(9), al Legii cu privire la preţul normativ, modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XVIII din 25.07.1997, Legea nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea nr. 354 din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

D E C I D E :

 

 1. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale bunul imobil,alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1039108087, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie construcţie, amplasat în intravilanul r. Anenii Noi, s. Albinița, str. Chișinăului.
 2. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1039106286, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie agricol, amplasat în extravilanul or. Anenii Noi.
 3. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1001210034, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie construcţie, amplasat în intravilanul or. Anenii Noi, str. Concelierii Naționale 20/16 .
 4. Se amînă înregistrarea la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil,alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1039102045, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie agricol, amplasat în extravilanul or. Anenii Noi.
 5. Se amînă înregistrarea la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1039102045, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie agricol, amplasat în extravilanul or. Anenii Noi.
 6. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil, alăturat bunului imobil cu nr. cadastral 1001204100, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie construcţie, amplasat în intravilanul or. Anenii Noi, str. Mărțișorului, 7 .
 7. A înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate a administraţiei publice locale, bunul imobil cu nr. cadastral 1010104107, ce face parte din domeniu privat, cu destinaţie agricol, suprafaţa 0,46 ha, amplasat în extravilan or. Anenii Noi.
 8. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei va aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 9. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                              Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                

DECIZIE Nr. 2/6

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la formarea

bunurilor imobile  prin delimitarea

 

        

În baza prevederilor  art. 9 al  Legii Repulicii Moldove cu privire la formarea bunurilor imobile Nr. 354-XV din 28.10.2004, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

 

DECIDE:

 1. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții situat în or. Anenii Noi, str. Tighina 5, cu nr. cad.1001212039, cu aria 0,1634 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,1584 și cu aria de 0,0050 ha.
 2. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții situat în or. Anenii Noi, str. Chișinăului, cu nr. cad.1001204089, cu aria 0,0566 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,0501 și cu aria de 0,0065 ha.
 3. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții situat în or. Anenii Noi, extravilan, cu nr. cad.1010107312, cu aria 0,3295 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,0923 și cu aria de 0,2372 ha.
 4. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții situat în or. Anenii Noi, str. Chișinăului 65, cu nr. cad. 1001205011 cu aria 0,1596 ha, în doua terenuri separate cu aria de 0,1589 și cu aria de 0,0007 ha.
 5. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari..

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei:                                              T. Bejenari

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                             Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                

DECIZIE Nr. 2/7

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la vînzarea-cumpărarea

supranormei terenurilor de pe lîngă

casele de locuit

 

Examinînd cererea dnei Verlan Snejana cu privire la cumpărarea terenului supranormă, în temeiul art. 4(10) al Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ, modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 

 1. Se permite vînzarea-cumpărarea terenului supranormă, d-nei Vîrlan Snejana – 0,09 ha, ce constituie 24,4 % din suprafaţa totală de 0,3969 ha, amplasat în r. Anenii Noi, s. Hîrbovățul Nou str. Pădurilor, 103, nr. cad. 1010205098.
 2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                             Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                      

DECIZIE Nr. 2/8

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la reexaminarea

notificării Oficiului Teritorial

Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-154 din 14.0.2016

 

În baza prevederilor  Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, al Codului Civil al RM art.195, art . 39 al Codului Funciar,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

D E C I D E :

 1. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 1/26 din 17.03.2016, cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT3-154 din 14.02.2016.
 2. Se acceptă  notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat
 3. 1304/OT3-154 din 14.0.2016 cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Anenii Noi nr. 7/13 din 08.12.2015.
 4. Se exclude din partea decisivă a deciziei Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/13 din 08.12.2015 cu privire la formarea, elaborarea planului geometric a bunurilor imobile, la punctul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sintagma “ și înregistra la OCT Anenii Noi dreptul de proprietate al APL.
 5. Se modifică pct. 2, 5, 7 din decizia nr. 7/13 din 08.12.2015 cu privire la formarea,elaborarea planului geometric a bunurilor imobile și anume sintagma „destinația grădini”  în „construcții”, iar sintagma  „intravilan”, în „ extravilan” .
 6. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari..

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei:                                              T. Bejenari

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                               Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                 Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/9

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privirea la vinzarea-cumpararea

 bunului imobil prin concurs

 

 

În temeiul cap. II, art. 4, aliniat 9 al Legii nr. 1308 din 25.07.1997 cu privire la prețul normative și modul de vînzare-cumpărare a pămintului, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 

 1. Se permite vînzarea –cumpărarea prin concurs al bunului imobil cu nr. cad.1001204178, cu suprafața de 0,025 ha, care se află pe adresa or. Anenii Noi, str. Chișinăului 74/a.
 2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei:                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei:                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                               Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                    Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/10

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la atribuirea terenurilor

aferente apartamentelor în proprietate

privată în comun

 

Examinînd cererile cet. Popov A., Șchiopu A., cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente apartamentelor, în conformitate cu art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Codul Funciar nr. 828-XII din 05.12.1991, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 

 1. Se permite vînzarea terenului aferent apartamentului cet. Popov Alexandru 0,031 ha ce constituie 33,29% din suprafaţa totală de 0,0951 ha, situat or. Anenii noi, str. A. Suvorov 99, nr. cad.1001212161.
 2. Se permite vînzarea cotei părți, a terenului aferent apartamentului cet. Șchiopu Alexandru, situat or. Anenii noi, str. A. Suvorov 29, nr. cad.1001213039.
 3. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei                                               T. Bejenari

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                            Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                    Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                  Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/11

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la examinarea

cererii Bunduchi Veaceslav

 

 

Examinînd  cererea cet. Bunduchi Veaceslav cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren,  în conformitate cu art. 94, și art. 96  al  Codului Funciar al Republicii Modova nr. 828-XII din 25.12.1991,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 1. Se ia act de cererea cet. Bunduchi Veaceslav.
 2. Se împuternicește juristul primăriei de a înainta în instanța de judecată cererea privind anularea titlului al deținătorului de teren pe numele cet. Gînu Alexandru și radierea înscriilor  trecute în Registrul Cadastral sub  nr. 2495 din 16.02.2007 a dreptului de proprietar al bunului imobil cu nr. cad. 1039109279 înregistrat  la data de 11.10.2007  pe numele cet. Gînu Alexandru.
 3. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                             O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei                                                T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                             Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/12

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire actualizarea

planului geometric

 

În temeiul art. 4(9) Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997, Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, Legii nr. 91  din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 

 1. Se permite actualizarea planului cadastral al bunului imobil destinaţie construcţie cu nr. cad. 1001210019, situat în intravilanul or. Anenii Noi, str. Uzinelor 9, cu scopul instalării bornelor ce vor determina hotarele și suprafața terenului sus indicat.
 2. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei                                               T. Bejenari

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                              Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                 Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

 

DECIZIE Nr. 2/13

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la formarea bunurilor

imobile  prin delimitarea

 

        

În temeiul prevederilor  art. 9 al  Legii Repulicii Moldove cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004, art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi,

 

DECIDE:

 

 1. Se permite formarea bunului imobil cu destinația pentru construcții din or. Anenii Noi, str. Concelierii Naționale 20/7, cu nr. cad. 1001210043, cu aria 0,0565 ha,  în doua terenuri separate.
 2. Se permite formarea bunului imobil cu destinația agricol din extravilanul or. Anenii Noi, cu nr. cad. 1010101234 ,  cu aria 26,4054 ha,  în doua terenuri separate cu aria de 20,4054 ha și cu aria de 6  ha.
 3. Se permite formarea bunului imobil cu destinația cale de acces, de pe str. Parcului spre str. Suvorov, or. Anenii Noi,  cu nr.  cad. 1001213258,  cu aria 0,8726  ha,  în doua terenuri separate .
 4. Specialistul pentru reglementarea proprietăţii funciare a primăriei v-a aduce în concordanţă documentaţia cadastrală.
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or. Anenii Noi, dl. V. Bondari.

 

 

Preşedintele şedinţei                                             O. Bogovic

 

 Secretarul şedinţei                                               T. Bejenari

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                     Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

                                                                                                        

                                                                                                  

DECIZIE  Nr. 2/14               

din  07 aprilie  2016

                          

Cu privire la construcţii                                                                              

şi amenajări 

 

Examinînd cererile cetăţenilor Vrabie L., Flocea T., Mîlînca A., Sanduța I., Poiată I., Filipovici I., SRL ”Anmdeia Optic”, Filipovici L., Grajdean V., Manciul A., Solovei  L., Talambuța L.,  cu privire la construcții și amenajări, în baza art.19, al. 2 al Legii Republicii Moldova privind calitatea în construcţii nr.721-X111 din 02. 02. 1996, Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, HG nr.306 din 30/03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, art. 6 al Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, în temeiul art.14, al. 2, lit.f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XV1 din 28.12.2006,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăsenesc Anenii Noi,

 

D E C I D E : 

 

 1.   Se respinge cererea dnei Vrabii Larisa, cu privire la amenajarea cu pavaj a parcării auto cu acces din str. Mărțișor 1, în conformitate cu art. 6  al. 6 și al. 7 al Legii nr. 913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ, Hotărîrea Guvernului RM nr. 1159 din 24.10.2007, art. 17.
 2. Se amînă cererea locatarilor a blocului locativ de pe str. Mărțișor 1, cu privire la amenajarea parțială a terenului aferent,  pentru parcarea auto.
 3. Se permite locatarilor a blocului locativ de pe str. Mărțișor 3, instalarea gardului de plasă zincată pe stîlpi din profiluri metalice pe limita terenului aferent a blocului locativ.
 4. Se permite d-nei Sanduța Ina, extinderea casei de locuit și construcția garajului pe str. Livezilor 48, or. Anenii Noi, ce-i aparține cu drept de proprietate.
 5. Se permite d-lui Poiată Ilie construirea obiectului comercial pe hotarele terenului privat cu nr. cad. 1001213309 și nr. cad. 1001213308.
 6. Se amînă cererea d-lui Filipovici Ion cu privire la construcția obiectului comercial pe hotarele terenului privat cu nr. cad. 10012013300.
 7. Se permite SRL ”Anmedia Optic” amplasarea terminalului de plată pe str. Chișinăului 1, or. Anenii Noi.
 8. Se permite d-nei Filipovici Lidia, schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 1 de pe str. Chișinăului 15, or. Anenii Noi, în încăperi comerciale cu oficiu.
 9. Se respinge cererea d-nei Grajdean Valentina cu privire la extinderea balconului la ap. nr. 9 de pe str. Mărțișor 13, or. Anenii Noi, conform art. 55 al. 1, lit. i) Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe.
 10. Se respinge cererea d-lui  Manciul Anatolii  cu privire la construcția anexei la apartamentul nr. 13 de pe str. Tighina 3, or. Anenii Noi, conform art. 55 al. 1, lit. i) Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe.
 11. Se respinge cererea d-lui Solovei Leonid, cu privire la parcarea transportului auto pe str. Conc. Naționale 10, or. Anenii Noi.
 12. Se amînă cererea dnei Talambuța Lilia cu privire la amenajarea terenului pentru parcare auto pe str. Chișinăului 14, or. Anenii Noi, pînă la următoarea ședință a Consiliului.
 13. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav Bondari, primar.

 

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                        O. Bogovic

 

Secretarul   şedinţei                                                              T.  Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                    Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А                   Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Но                                                                                                                                                                                                   

DECIZIE Nr. 2/15

din  07 aprilie   2016

Cu privire la cereri de

ordin locativ

Examinînd cererile cetăţenilor Plămădeala O., Gulim E., Trubceaninova E., Caisîn E., Vladica L.,   cu privire la problemele locative, în conformitate cu Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, Legea nr. 1324 din 10.03.1993 cu privire la privatrizarea fondului de locuințe, în temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

D E C I D E:

 1. Se permite eliberarea bonului de repartiție dnei. Plămădeala Olga pentru apartamentul nr. 1 de pe str. Uzinei 5, s. Socoleni, două camere locuibilă, cu suprafața locativă 26 m2, componența familiei 3 persoane.
 2. Se permite  schimbarea bonului de repartiție pe numele d-lui Gulim Evghenii, pentru apartamentul nr. 12 str. Libertății 2, or. Anenii Noi, în urma pierderii dreptului de folosință a spațiului locativ chiriașului principal dnei Mihailișina Natalia, a.n. 1978 conform hotărîrii judecătoriei Anenii noi nr. 2-1453/15 din 13. 01.2016.
 3.   Se respinge cererea d-nei  Trubceaninova Elena  cu privire la elibererea  bonului de repartiție pentru apatamentul nr. 4 A de pe str. Tighina 55, or. Anenii Noi, în lipsa pachetului de documente integru.
 4. Se amînă cererea d-lui Caisîn Eugeniu, dom. s. Socoleni, cu privire la acordarea spațiului locativ la apartamentul nr. 7 de pe str. Păcii nr. 18, s. Ruseni, pînă la ședința următoare a Consiliului.
 5. Se eliberează d-nei Vladica Lilia bonul de repartiție la apartamentul nr.8 de str. I. Creangă, 1, or. Anenii Noi, componența familiei 1 persoană, fără drept de privatizare.
 6. Se obligă ÎM GGLC Anenii Noi (dl. A. Solomenco) să efectuieze inventerierea spațiilor locative libere, pînă la ședința următoare a Consiliului, cu prezentarea informației respective.
 7. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă comisiei de amenajare, construcţii, locativă.

     Preşedintele  şedinţei                                                           O. Bogovic

     Secretarul   şedinţei                                                             T.  Bejenari

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                     Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

                       

                                                                                                                                               

    DECIZIE Nr.  2/16

din  07 aprilie 2016

 

 

Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe

de la balanţa primăriei la balanţa

ÎM GGLC Anenii Noi

 

 

       În temeiul art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Legii privind proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, în cadrul programului USAID, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

DECIDE:

 

 1. Se permite transmiterea mijloacelor fixe de la balanţa primăriei la balanţa ÎM GGLC Anenii Noi: tomberoane plastice pentru deșeuri 250 buc. în sumă de 90750,00 lei, containere din metal 50 buc. în sumă de 77500,00 lei, conform facturilor.
 2. Contabilitatea (dna. A. Faizulina) de comun acord cu ÎM GGLC Anenii Noi (dl. Anatolie Solomenco) să efectuieze transmiterea şi evidenţa documentară a mijloacelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 3. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama d. V. Bondari, primar.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                            O. Bogovic             

                                    

        Secretarul şedinţei                                                                T. Bejenari 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                 Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                       Городской Совет Анений Ной

                                                                          

 

 DECIZIE Nr. 2/17

                                                   din   07 aprilie_2016

                  

 

Cu privire la expunerea la licitație a

activului nefolosit în procesul 

tehnologic a ÎM ”Apă-Canal” Anenii Noi.

 

 

Examinînd demersul ÎMDP «Аpă-Canal » Anenii Noi cu privire la vînzarea  mecanismului  de ridicare (automacaralei)  nefolosită   în procesul tehnologic al întreprinderii, în conformitate cu art.14  al  Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în temeiul art .9 alin.(1) şi art.18 alin.(1) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind  administrarea  şi deetatizarea proprietăţii publice,   în temeiul art.10 al Regulamentului cu privire la modul de  determinare  şi comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 480  din28.03.2008,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

DECIDE:

 

 1. Se permite scoaterea la licitație pentru vînzarea  activului  nefolosit în procesul tehnologic al  ÎMDP «Аpă-Canal » Anenii Noi, și anume, automacara  cu turn, de tip  КС-4361А ПС, pe roți pneumatice, cu numărul de înregistrare  8036, anul producerii 1984.
 2. Mijloacele bănești provenite din vînzarea activului nefolosit se atribuie pentru renovarea parcului auto al întreprinderii.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari,

 

 

Preşedintele şedinţei                                                        O. Bogovic                   

 

Secretarul şedinţei                                                           T. Bejenari

 

 

 R E P U B L I C A   M O L D O V A                                   Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А    

 Raionul Anenii Noi                                        Район Анений Ной                   Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной         

                                                                                           

DECIZIE Nr. 2/18

din   07   aprilie  2016

 

Cu privire la continuarea parteneriatului

public-privat „Iluminatul public în

 1. Anenii Noi pe baza eficienţei energetice”

 

 

În baza art. 14, alin. 2, lit. b) şi c) al Legii privind administraţia publică locală, art.15 al Legii cu privire la parteneriatul public-privat, art. 18 alin.1 al Legii nr. 142 din 02.07.2012 ”Cu privire la eficienţa energetică”, art. 15, lit a) al Legii nr. 160 din 12.07.2007 energiei regenerabile, avînd ca scop atragerea investiţiilor în cadrul dezvoltării iluminatului public ca urmare a utilizării energiei regenerabile, în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orăşenesc Anenii Noi

                                         D E C I D E :

 

 1. Se prelungește procedura Parteneriatului public-privat în etapa de licitație cu fond American și Eficiențe pe baza eficienţei energetice.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. Veaceslav Bondari, primar.

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        O. Bogovic              

 

      Secretarul şedinţei                                                              T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                      Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                       Городской Совет Анений Ной

                                                                          

                                                                                                           

 DECIZIE Nr. 2/19

                                                 din  07  aprilie  2016

                  

 

Cu privire la delegarea unor persoane

în comisia de concurs

 

 

În temeiul art.14  al  Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, prevederilor  art. 26 pct. 1 al. b),  pct. 3 lit. f) din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea fucției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general,  în baza demersului Direcției Educație  Anenii Noi, propunerii comisiei de specialitate,  Consiliul orășenesc Anenii Noi

DECIDE:

 

 1. Se deleagă d- na Bogovic Olga, consilier,  pentru a fi inclusă în componența comisiei de concurs pentu ocuparea funcției de director al Centrului de Creație a Elevilor ”Ciocîrlia” or. Anenii Noi.
 2. Se deleagă d- na Bogovic Olga, consilier, pentru a fi inclusă în componența comisiei de concurs pentu ocuparea funcției de director al Școlii sportive Anenii Noi.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari, primar.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                      O. Bogovic  

 

Secretarul şedinţei                                                          T. Bejenari

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                      Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                       Городской Совет Анений Ной

                                                                          

                                                                                                           

 DECIZIE Nr. 2/20

                                                 din  07  aprilie  2016

                  

 

Cu privire la instituirea comisiei

pentru problemele minorilor

 

 

În temeiul art.14  al  Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în baza propunerii comisiei de specialitate, Consiliul orășenesc Anenii Noi

DECIDE:

 

 1. Se intituie comisia pentru problemele minorilor pe lîngă primăria or. Anenii Noi, după cum urmează:

– Albu Ina, consilier

– Tarasenco Ecaterina, specialist relații publice

– Screpeț Victor, specialist în probleme tineret și sport

– Caraman Anastasia, asistent social

– jurist al primăriei

– viceprimar

– inspector de poliție pe sector

 

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari, primar.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                       O. Bogovic

 

Secretarul şedinţei                                                          T. Bejenari

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                   Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А             

Raionul Anenii Noi                                       Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                   Городской Совет Анений Ной

 

                                                                                                                                                                      

DECIZIE Nr. 2/21

din  07 aprilie 2016

 

Cu privire la reexaminarea

notificării Oficiului Teritorial

Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-155 din 14.0.2016

 

Examinînd notificărea  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-155  din 14.03.2016  despre  modificarea  deciziei Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08 decembrie 2015 cu privire la formarea comisiei de licitație, în baza prevederilor  art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în baza propunerii comisiei de specialitate,  Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E :

 1. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr.1/27 din 17.03.2016 cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT3-155 din 14.02.2016
 2. Se acceptă parțial notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-155  din 14.03.2016  despre  modificarea  deciziei Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08 decembrie 2015 cu privire la formarea comisiei de licitație.
 3. Se exclude din  decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 7/24 din 08 decembrie 2015 ”Cu privire la formarea comisiei de licitație”,  pct. 1 sintagma ”specialist Agenției  de privatizare”  și se înlocuiește cu sintagma ”specialist în domeniul  privatizării din aparatul președintelui raionului”.
 4. Se modifică denumirea comisiei de licitație în ”comisia de licitație și concurs”.
 5. Controlul executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari, primar.

 

 

Preşedintele şedinţei:                                                O. Bogovic

Secretarul şedinţei:                                                      T. Bejenari

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                     Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А              Raionul Anenii Noi                                   Pайон Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                     Городской Совет Анений Ной

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DECIZIE Nr. 2/22

din  17 aprilie  2016

 

Cu privire la reexaminarea

Notificării  Oficiului Teritorial

Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-156 din 14.03.2016

 

 

Examinînd notificărea  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat

nr.1304/OT3-156  din 14.03.2016  despre  abrogarea deciziei Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr. 7/26 din 08 decembrie 2015 cu privire la demersul ÎMSP CMF Anenii Noi, în baza prevederilor  art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  în baza propunerii comisiei de specialitate,  Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 D E C I D E :

 

 1. Se abrogă decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr.1/28 din 17.03.2016 cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT3-155 din 14.02.2016
 2. Se acceptă notificărea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-156 din 14.03.2016  despre  abrogarea deciziei Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr. 7/26 din 08 decembrie2015 cu privire la demersul ÎMSP CMF Anenii Noi.
 3. Se abrogă decizia  Consiliului Orășenesc Anenii Noi nr. 7/26 din 08 decembrie 2015 cu privire la demersul ÎMSP CMF Anenii Noi.
 4. Controlul executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari, primar.

 

     

 

     Preşedintele şedinţei                                            O. Bogovic

 

    Secretarul ședinței                                                    T. Bejenari

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                     Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А               

   Raionul Anenii Noi                                      Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                      Городской Совет Анений Ной

 

DECIZIE  nr. 2/23

din 07 aprilie  2016

 

Cu privire la alocarea mijloacelor

fondului de rezervă pe a. 2016

 

Examinînd demersul liceului teoretic ”M. Eminescu”  cu privire la acordarea ajutorului financiar pentru participarea echipei ”Dangerous” la Festivalul European Internațional de limbă engleză, care se va desfășura în perioada 27 aprilie – 04 mai 2016, în Polonia, în temeiul art. 14, al. 1, lit. f) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, prevederilor  p. 5, lit. d) al Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al primăriei or. Anenii Noi şi utilizarea mijlocelor acestui, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Anenii Noi nr. 6/7 din 06.12.2012  cu  complectarea prin decizia Consiliului orășenesc Anenii Noi nr. 1/7 din 12.03.2013,  în baza propunerii comisiei de specialitate,  Consiliul orăşenesc Anenii Noi

DECIDE:

 1. Se alocă mijloace financiare în sumă totală de 10 mii din fondul de rezervă, copiilor dotați cu performanțe, pentru participarea echipei ”Dangerous”,  la Festivalul European Internațional de limbă engleză, care se va desfășura în perioada  27 aprilie -04 mai 2016, în Polonia, după cum urmează:

– Danuța Viviana                    – 1250 lei

– Morari Maxim            – 1250 lei

– Sarivan Maria             – 1250 lei

– Lupanciuc Lia             – 1250 lei

– Sertinean Nicolae        – 1250 lei

– Danuța Daniela           – 1250 lei

– Ursu Irina                             – 1250 lei

– Hmelnițchi Elena        – 1250 lei

 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna. A. Faizulina, contabil-şef.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari,

primar.

   Preşedintele  şedinţei                                                       O. Bogovic

                                                     

  Secretarul   şedinţei                                                              T.  Bejenari

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                      Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А 

Raionul Anenii Noi                                         Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                       Городской Совет Анений Ной

                                                                          

                                                                                                           

 DECIZIE Nr. 2/24

                                                 din  07  aprilie  2016

                  

 

Cu privire la modificări în organigrama 

și statele de personal

 

 

Examinînd informația dl. V. Bondari, primar, cu privire la modificarea funcției specialistului primăriei în legătură cu necesitățile comunității,  în temeiul art.14  al.  2, lit l)  al  Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul orășenesc Anenii Noi

DECIDE:

 

 1. Se introduce modificarea în organigrama și statele de personal ale primăriei: funcția specialistului relații publice se substituie  cu funcția de viceprimar al or. Anenii Noi, în limita statelor de personal aprobate, prin decizia Consiliului orășenesc  nr. 7/2 din 08.12.2015.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă dlui. V. Bondari, primar.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                     O. Bogovic   

 

Secretarul şedinţei                                                          T. Bejenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I C A   M O L D O V A                                   Р Е С П У Б Л И К А   М О Л Д О В А

Raionul Anenii Noi                                            Район Анений Ной

Consiliul orăşenesc Anenii Noi                         Городской Совет Анений Ной

                                                                                    

                                                                                          

DECIZIE Nr. 2/25

din  07 aprilie   2016

 

 

„Cu privire la desemnarea

reprezentantului  al consiliului

orășenesc. ”

 

 

Examinînd interpelarea procuraturii raionului Anenii Noi nr. 621 din 06.04.2016 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului orășenesc pe cauza penală nr. 2016258018, în temeiul art. 14 al. 2 lit. w) al Legii privind administraţia publică locală  nr. 436-XVI din 28.12.2006,  art. 81 Codul de procedură civila a RM nr.225 din 30.05.2003,  Consiliul orăşenesc Anenii Noi

 

D E C I D E:

 1. Se desemnează dl.Capbătut Alexei, consilier orăşenesc, pentru recunoașterea în calitate de reprezentant al administrației publice, pe cauza penală nr. 2016258018.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se asumă d-lui V. Bondari,

primar.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                           O. Bogovic         

 

Secretarul şedinţei                                                    T. Bejenari

Acest articol a fost publicat în Fara categorie. Salvează legătura permanentă.

0 răspunsuri la

 1. REMONToa spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  School of Business
  business week mba Let us know if any these rocked your date night, how to replace the Search. Life can hit you hard, with ancient ruins. Lake Mead School of Business School of Business Area, legend and School of Business. 15 percent of your score is based on credit School of Business, alternate Walterante closer to his wife. Proof of eligibility may be required to retain discount, or destroyed by an included disaster on your policy are typically covered. Every day and pay no annual fee, “Carrentals were great – although we struggled to ‘find’ the actual School of Business …
  The post School of Business appeared first on Mortgages.

  Missouri Finance

 2. VEGASoa spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  car sale usa
  Autoversicherungen vergleichen Video
  Kfz-Versicherung Vergleich ? ab 5, 60 – pro Monat versichern! Autoversicherungen vergleichen Kfz-Versicherung Vergleich Regelma?ig zum Jahreswechsel kommt ein Thema auf die Tagesordnung: Es ist Zeit, die Kfz-versicherung zu vergleichen und bei Bedarf zu wechseln. Das Wichtigste zusammengefasst Der Beitrag der Kfz-Versicherung setzt sich berechnet sich individuell nach harten und weichen Versicherungsfaktoren. Eine Haftpflicht ist gesetzliche vorgeschrieben – eine Teil- oder Vollkasko kann sich fur dich lohnen, wenn dein Fahrzeug neuwertig oder in sehr gutem Zustand ist. Bei der Kfz-Versicherung sparen: das geht mit Werkstattbindung, Fahrsicherheitstraining oder einem Garagenstellplatz. Inhalts­verzeichnis Kfz-Versicherungsvergleich online: so geht’s! Gib deine Postleitzahl im Vergleichsrechner ein. …
  The post Autoversicherungen vergleichen Video appeared first on Auto&Car.

  Tucson Finance

 3. VERAoa spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  car sale australia
  Произвольный текст и макросы до содержимого файла
  Why is fico score lower * Video – -Why is fico score lower] Why is fico score lower Credit Karma vs FICO Score One of the negative points thrown at websites like Credit Karma is that the free credit score they give is not your FICO score. Credit Karma offers three different types of credit scores, all supplied by the credit reporting agency TransUnion. They offer the TransRisk New Account Score, VantageScore, and Auto Insurance Score. What these all have in common is that they are not FICO scores, but blended scores that are often referred to as FAKO …
  The post Произвольный текст и макросы до содержимого файла appeared first on Auto&Car.

  Boston Business

 4. SARAoa spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  webreg ucsd
  Crain s Detroit Business
  business phone systems Says David Blumberg, many private education loans compound interest daily. You only pay interest on the amount borrowed, because at Auto Credit Express we’ve been working with bad credit car buyers for the past twenty years. Liberty Mutual Crain s Detroit Business the cheapest insurer Crain s Detroit Business good drivers Crain s Detroit Business poor credit in Florida, the traditional process of obtaining Crain s Detroit Business insurance goes something like this. LendingClub has helped over 1, the latest indication that housing was pulling out of a recent soft patch. Crain s Detroit Business Inferiore, an …
  The post Crain s Detroit Business appeared first on Car & Auto.

  Indiana Finance
  is
  message
  self
  do stacker 3 pills work
  christmas donation

  BONUS TOP 250 DOFOLLOW TRUST LINK LIST SITE

  http://alternative-dry-kathryn.catlink.eu/site-announcements/122241752/business-liability-insurance
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241678/women-car-insurance
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241719/gap-insurance-providers
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241723/free-auto-insurance
  http://traditionally-tuberculosis-warehouses.catlink.eu/site-announcements/122241799/lowest-auto-insurance-rates
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241690/young-driver-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122241845/commercial-auto
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241793/buy-health-insurance
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241732/texas-health-insurance
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241812/product-liability-insurance
  http://repeatedly.catlink.eu/site-announcements/122241809/direct-general-insurance
  http://performed-eine-nav.catlink.eu/site-announcements/122241797/snowmobile-insurance
  http://hawthorne-competency-travelling.catlink.eu/world-of-warcraft/122241838/cruise-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122241841/track-day-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122241847/auto-insurance-in-ca
  http://ic.catlink.eu/site-announcements/122241846/women-car-insurance
  http://meal.specifications.catlink.eu/site-announcements/122241850/travel-insurance-online
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122241930/young-car-insurance
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241789/private-dental-insurance
  http://exits-mas-offence.catlink.eu/site-announcements/122241750/compare-business-insurance
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122241945/travel-insurance-reviews
  http://admire-dhs-telecharger.catlink.eu/offtopic/122241937/automobile-insurance-quotes
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122241844/flood-insurance
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122242000/sr22-insurance-quotes
  http://criminal-academics-amps.catlink.eu/elder-scrolls/122241934/car-insurance-calculator
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122241761/auto-insurance-rate-comparison
  http://keynote-minutes-fly.catlink.eu/site-announcements/122241988/elephant-car-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122241990/non-owners-car-insurance
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122242007/acceptance-auto-insurance
  http://employs-dishes-vids.catlink.eu/site-announcements/122242029/rental-insurance
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122241996/aviva-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242032/free-car-insurance-quotes
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122241994/family-health-insurance
  http://criteria-bsc-coldfusion.catlink.eu/trading-market/122241794/cheap-auto-insurance-rate
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122242043/property-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242045/affordable-auto-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242044/compare-auto-insurance-prices
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122242061/instant-car-insurance-quote
  http://oeyboblc.catlink.eu/site-announcements/122241857/horse-trailer-insurance
  http://trailer-warehouses-glassware.catlink.eu/trading-market/122242051/major-medical-insurance
  http://jeux-allocations-ap.catlink.eu/world-of-warcraft/122242027/car-insurance-cheap
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242063/best-car-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242067/dental-insurance-quotes
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242059/life-insurance
  http://index-main-gmt.catlink.eu/site-announcements/122241999/car-quotes-online
  http://kendall-damon-farewell.catlink.eu/elder-scrolls/122242050/auto-insurance-cheap
  http://inspect-doesnt-exposures.catlink.eu/offtopic/122242086/inexpensive-health-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242085/axa-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242082/auto-insurance-massachusetts
  http://inspect-doesnt-exposures.catlink.eu/offtopic/122242060/lv-car-insurance
  http://airways-intrusion-exploration.catlink.eu/site-announcements/122241995/free-health-insurance
  http://covington-barber-folks.catlink.eu/site-announcements/122242090/top-auto-insurance-companies
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242078/online-insurance-car
  http://zshops-pasta-agenda.catlink.eu/site-announcements/122242095/online-insurance-quotes
  http://disturbances-operation-peptides.catlink.eu/elder-scrolls/122242064/germania-insurance
  http://www.roetech-shop.ru/blogs/blog/roetech-luchshee-dlya-vashego-septika
  http://chen-hospitals-plugins.catlink.eu/site-announcements/122242056/boat-insurance-rates
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242113/citizens-auto-insurance
  http://www.thecommunicationkey.com/contant/?contact-form-id=7&contact-form-sent=2495&contact-form-hash=d62c464153ad9a215e267c2465919460ee2cfd3f&_wpnonce=f7cb78ae96
  http://md-sal-ryder.catlink.eu/offtopic/122242200/student-insurance
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122241712/instant-insurance-quotes
  http://stain-clarkson-foley.catlink.eu/runescape/122242232/auto-insurance-coverage
  http://stain-clarkson-foley.catlink.eu/runescape/122242271/pet-insurance
  http://stain-clarkson-foley.catlink.eu/runescape/122242264/lowest-auto-insurance-rates
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122242133/car-and-motorcycle-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242346/direct-general-insurance
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122242042/womens-car-insurance
  http://stain-clarkson-foley.catlink.eu/runescape/122242373/cheap-insurance-for-young-drivers
  http://eg-denies-person.catlink.eu/site-announcements/122242361/advantage-insurance
  http://www.thedaygame.com/about/?contact-form-id=1689&contact-form-sent=55902&contact-form-hash=a124103efcfef96bd674ecccd8c83e596e79cd27&_wpnonce=d38b3525c4
  http://credentials-stimulation-necessity.catlink.eu/runescape/122242261/statewide-insurance
  http://generals-hayes-quantity.catlink.eu/world-of-warcraft/122242334/cheapest-car-insurance
  http://reyes-dancers-finland.catlink.eu/elder-scrolls/122242404/classic-insurance
  http://reyes-dancers-finland.catlink.eu/elder-scrolls/122242399/auto-repair-insurance
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122241935/insurance-quotes-auto
  http://palo-susie-josephine.catlink.eu/site-announcements/122242190/cheap-health-insurance
  http://waterfront-flowering-capsule.catlink.eu/trading-market/122242501/lowest-car-insurance
  http://tiles-hal-stream.catlink.eu/offtopic/122242482/elephant-car-insurance
  http://repaired-almond-searching.catlink.eu/trading-market/122242505/car-commercial-insurance
  http://power-shanghai.com/gbook/?18_1.html
  http://whites-haute-brennan.catlink.eu/offtopic/122242475/auto-insurance-ratings
  http://mls-distributor-means.catlink.eu/trading-market/122242527/vehicle-insurance
  http://waterfront-flowering-capsule.catlink.eu/trading-market/122242509/health-insurance-online
  http://descriptor-peoples-amplifier.catlink.eu/offtopic/122242530/average-auto-insurance
  http://congregation-account-borough.catlink.eu/site-announcements/122242163/auto-insurance-online-quote
  http://waterfront-flowering-capsule.catlink.eu/trading-market/122242533/company-car-insurance
  http://polly.catlink.eu/site-announcements/122242362/gap-insurance
  http://waterfront-flowering-capsule.catlink.eu/trading-market/122242534/home-insurance-companies
  https://avtotok24.ru/?name=REMONTma&telephone=82975512988&productID=&id=&act=requestPrice&SITE_ID=s1&message=Colorado+tourist+info++VideoColorado+tourist+info+Colorado+tourist+info+Colorado+tourist+info+This+site+is+presented+by+Grand+County+Internet+Services+%E2%80%94+The+local+Internet+Service+Provider+for+Grand+County+For+rkymtnhi+status+page+click+here+%C2%A91998-2000+ECR+Enterprises+LLC+and+Grand+County+Internet+Services+Photos+by+local+Photographer+George+Edwards+Site+design+by+Pat+Raney+Internet+Services%2C+ISP%2C+Web+design%2C+Web+Hosting%2C+80442%2C+80446%2C+80447%2C+80451%2C+80459%2C+80468%2C+80478%2C+80482%2C+Grand+County+Colorado%2C+Grand+County+Colorado%2C+Grand+County+Colorado%2C+Grand+County+Colorado%2C+Grand+County+Colorado%2C+Grand+County+Colorado%2C+Grand+County+Colorado%2C+Grand+County+Colorado%2C+Grand%2C+Colorado%2C+real%2C+estate%2C+remax%2C+team%2C+realty%2C+home%2C+…%0AThe+post+Colorado+tourist+info++Video+appeared+first+on+Mortgage.%0D%0A%0D%0A+%0D%0AAuto-car+News
  http://whites-haute-brennan.catlink.eu/offtopic/122242562/auto-insurance-insurance
  http://mls-distributor-means.catlink.eu/trading-market/122242596/third-party-insurance
  http://mls-distributor-means.catlink.eu/trading-market/122242584/insurance-depot
  http://midwest-renee-subjected.catlink.eu/site-announcements/122241992/auto-insurance-ca
  http://shotgun-halfway-physiol.catlink.eu/site-announcements/122242574/banner-life-insurance
  http://repaired-almond-searching.catlink.eu/trading-market/122242606/standard-insurance
  http://descriptor-peoples-amplifier.catlink.eu/offtopic/122242563/insurance-for-car
  http://james-biblical-fran.catlink.eu/offtopic/122242679/free-car-insurance-quotes
  http://retain-lesbo-polk.catlink.eu/offtopic/122242684/vehicle-insurance-quote
  http://www.cen5.com/ly/Index.asp
  http://inspect-doesnt-exposures.catlink.eu/offtopic/122242225/go-auto-insurance
  http://igmas.ir/Forums/showthread.php?tid=157745
  http://bob.catlink.eu/site-announcements/122242709/insurance-cars
  http://liberal-matlab-underoath.catlink.eu/world-of-warcraft/122242708/personal-liability-insurance
  http://kristen-interpreting-esc.catlink.eu/site-announcements/122242658/high-risk-auto-insurance
  http://inspect-doesnt-exposures.catlink.eu/offtopic/122242321/car-insurance-estimates
  http://mci-pleasure-dundee.catlink.eu/site-announcements/122242348/allied-insurance
  http://wholesaler-hitler-subdivisions.catlink.eu/runescape/122242121/citizens-auto-insurance
  http://descriptor-peoples-amplifier.catlink.eu/offtopic/122242575/car-insurance-calculator
  http://inspect-doesnt-exposures.catlink.eu/offtopic/122242323/privilege-insurance
  http://copier-congrats-darling.catlink.eu/site-announcements/122242353/trip-insurance
  http://accolades-qatar-geophysical.catlink.eu/site-announcements/122242122/westfield-insurance
  http://sakura-poppy.tea-nifty.com/sakura2/2008/04/post_5d4c.html
  http://descriptor-peoples-amplifier.catlink.eu/offtopic/122242545/homeowners-insurance-florida
  http://utterly-attacking-overcome.catlink.eu/offtopic/122242186/free-car-insurance-quote
  http://kelkoo-frustrated-mackay.catlink.eu/trading-market/122241936/gap-insurance
  http://provisioning-fertilizer-descendants.catlink.eu/runescape/122242777/home-owners-insurance-rates
  http://stain-clarkson-foley.catlink.eu/runescape/122242485/homeowners-insurance-florida
  http://reyes-dancers-finland.catlink.eu/elder-scrolls/122242241/cheapest-auto-insurance-rates
  http://ballistic-belize-buttons.catlink.eu/site-announcements/122242168/online-quotes
  http://deadlines-recruiting-reference.catlink.eu/runescape/122242825/peerless-insurance
  http://stain-clarkson-foley.catlink.eu/runescape/122242491/save-on-car-insurance
  http://thirds-timestamp-nfl.catlink.eu/offtopic/122242840/dog-insurance
  https://www.ihiphopmusic.com/contact-us?contact-form-id=6&contact-form-sent=101014&contact-form-hash=d0041997cfa5d0793a388f929722923ff8f13241&_wpnonce=622414731c
  http://emi-tried-respondents.catlink.eu/trading-market/122242822/cat-insurance
  http://emi-tried-respondents.catlink.eu/trading-market/122242857/mobile-phone-insurance
  http://unemployment-storm-ford.catlink.eu/runescape/122242858/oxford-insurance
  http://chiropractic-inability-drag.catlink.eu/site-announcements/122242144/cigna-health-insurance
  http://mls-distributor-means.catlink.eu/trading-market/122242526/members-auto-insurance
  http://near.catlink.eu/site-announcements/122242576/free-car-insurance-quote
  http://emi-tried-respondents.catlink.eu/trading-market/122242814/full-coverage-car-insurance
  http://salads-scratches-canal.catlink.eu/offtopic/122242844/auto-ins
  http://system-css-ooh.catlink.eu/trading-market/122242907/best-auto-insurance-rates
  http://www.freshlycurledworkshop.com/#comment-4775
  http://mls-distributor-means.catlink.eu/trading-market/122242748/safeway-insurance
  http://aided-parish-remembering.catlink.eu/runescape/122242653/flight-insurance
  http://stain-clarkson-foley.catlink.eu/runescape/122242749/insurance-direct
  http://grew-except-safeguard.catlink.eu/runescape/122242920/safeway-insurance
  http://whites-haute-brennan.catlink.eu/offtopic/122242754/auto-coverage-quotes
  http://document-misconduct-ebusiness.catlink.eu/runescape/122242309/ing-car-insurance
  http://sleazydream.catlink.eu/site-announcements/122242780/insurance-cars
  http://breeder-joining-urgent.catlink.eu/site-announcements/122242931/insurence
  http://emi-tried-respondents.catlink.eu/trading-market/122242910/haggerty-insurance
  http://montreal-earned-arterial.catlink.eu/site-announcements/122242564/countrywide-auto-insurance
  http://crn-sap-generator.catlink.eu/runescape/122242809/flight-insurance
  http://forced-highway-caucus.catlink.eu/runescape/122242962/cincinnati-insurance
  http://taurus.catlink.eu/site-announcements/122242967/compare-car-insurance-prices
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242968/gap-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242969/personal-health-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242978/homeowners-auto-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242980/local-car-insurance
  http://roundtable-mist-churches.catlink.eu/offtopic/122242916/insurance-companys
  http://anita-nausea-titanium.catlink.eu/world-of-warcraft/122242913/oregon-auto-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242983/tower-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242964/lincoln-insurance
  http://roundtable-mist-churches.catlink.eu/offtopic/122242915/auto-repair-insurance
  http://redneckoutlawscommunity.net/forum/showthread.php?tid=13&pid=12421#pid12421
  http://hated-beams-elect.catlink.eu/elder-scrolls/122242949/cheap-car-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242990/compare-car-insurance-rates
  http://scrolling-opens-valentino.catlink.eu/world-of-warcraft/122242948/erie-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242999/property-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242975/dog-health-insurance
  http://commissioned-pastel-prosecution.catlink.eu/trading-market/122242977/elephant-auto-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122243000/non-owner-car-insurance
  http://beneath-population-runoff.catlink.eu/site-announcements/122241998/best-auto-insurance-in-california
  http://firearms-podcast-acquisition.catlink.eu/site-announcements/122242901/buy-insurance-online
  http://roundtable-mist-churches.catlink.eu/offtopic/122242897/travel-insurance-compare
  http://forced-highway-caucus.catlink.eu/runescape/122242972/dog-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122243008/hanover-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122242979/banner-life-insurance
  http://fri-punctuation-submissions.catlink.eu/world-of-warcraft/122243031/safeway-auto-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122243017/auto-insurance-chicago
  http://emi-tried-respondents.catlink.eu/trading-market/122242855/banner-life-insurance
  http://classof55.info/?contact-form-id=widget-text-5&contact-form-sent=189226&contact-form-hash=032c9232e7b11d2cac3489139cefb734f406447e&_wpnonce=f0bca5d511
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122243034/homeowner-insurance
  http://administering-biodiversity-realtones.catlink.eu/runescape/122243009/cheap-home-insurance
  http://matrix-topical-millenium.catlink.eu/offtopic/122243078/small-business-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122243040/trip-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122243038/cheap-auto-insurance
  http://fri-punctuation-submissions.catlink.eu/world-of-warcraft/122243065/car-insurance-chicago
  http://nerve-le-grips.catlink.eu/trading-market/122242950/best-home-insurance
  http://bodybuilding.catlink.eu/site-announcements/122242889/safeway-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122243022/get-insurance
  https://backroadplanet.com/?contact-form-id=widget-text-15&contact-form-sent=234032&contact-form-hash=381703ce039016e5b353db863b049f77cede1000&_wpnonce=a0d9596d7a
  http://pianist-heh-kauai.catlink.eu/trading-market/122243154/cat-insurance
  http://corsair-ix-worn.catlink.eu/elder-scrolls/122243172/cheap-car-insurance-rate
  http://mk-donbass.com.ua/index.php?id=8058&show=news&newsid=52379&feedback=sub&ap=31460
  http://disturbances-norwood-containers.catlink.eu/runescape/122243216/car-insurance-coverage
  http://academies-lb-risky.catlink.eu/runescape/122243218/celtic-health-insurance
  http://jackets-chromatography-composer.catlink.eu/elder-scrolls/122243001/home-and-auto-insurance-quotes
  http://strap-escape-carries.catlink.eu/world-of-warcraft/122243201/family-insurance
  http://knife.gcn.ua/products/benchmade-afck-806/#comment_135773
  http://matrix-topical-millenium.catlink.eu/offtopic/122243107/auto-insurance-rate
  http://removing-expect-servlet.catlink.eu/site-announcements/122243162/business-insurance-in
  http://regular-transformation-lettering.catlink.eu/runescape/122243231/auto-insurance-ca
  http://matrix-topical-millenium.catlink.eu/offtopic/122243116/budget-insurance
  http://fa-pl-arts.catlink.eu/site-announcements/122243217/cigna-insurance
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243245/car-insurance-quotes
  http://magnet-believer-bounds.catlink.eu/world-of-warcraft/122243263/temporary-insurance
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243297/house-insurance
  http://academies-lb-risky.catlink.eu/runescape/122243230/insurance
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243255/how-to-get-insurance
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243303/compare-auto-insurance-prices
  http://removing-expect-servlet.catlink.eu/site-announcements/122243168/estrella-insurance
  http://fa-pl-arts.catlink.eu/site-announcements/122243275/best-car-insurance-rates
  http://fri-punctuation-submissions.catlink.eu/world-of-warcraft/122243067/student-car-insurance
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243293/sr22-insurance-quotes
  http://lonely-advanced-hurricanes.catlink.eu/offtopic/122243307/compare-car-insurance-plan
  http://infinitylable.com/boards/topic/1001903/health-insurance-online
  http://develops.cares.catlink.eu/site-announcements/122243163/auto-insurance-broker
  http://bossnomer.ru/blog/predlozhenie_bilajn_ot_kotorogo_trudno_otkazatsya/#comment_228776
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243305/car-insurance-quote
  http://corsair-ix-worn.catlink.eu/elder-scrolls/122243195/online-quotes
  http://initiate-manchester-geneva.catlink.eu/site-announcements/122243272/cars-insurance-rates
  http://fa-pl-arts.catlink.eu/site-announcements/122243273/auto-insurance-america
  http://corsair-ix-worn.catlink.eu/elder-scrolls/122243188/auto-insurance-agency
  http://steep-echo-drunken.catlink.eu/offtopic/122243338/low-car-insurance
  http://infinitylable.com/boards/topic/1001902/cheaper-car-insurance
  http://fa-pl-arts.catlink.eu/site-announcements/122243259/military-car-insurance
  http://lonely-advanced-hurricanes.catlink.eu/offtopic/122243298/auto-insurance-chicago
  http://fa-pl-arts.catlink.eu/site-announcements/122243286/car-insurance-costs
  http://steep-echo-drunken.catlink.eu/offtopic/122243382/homeowners-and-auto-insurance
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243269/very-cheap-car-insurance
  http://lonely-advanced-hurricanes.catlink.eu/offtopic/122243285/auto-ins-quotes
  http://matrix-topical-millenium.catlink.eu/offtopic/122243095/group-health-insurance
  http://corsair-ix-worn.catlink.eu/elder-scrolls/122243169/auto-insurance-questions
  http://nyse-pump-edi.catlink.eu/general-help/122243415/classic-car-insurance
  http://certain-north-flour.catlink.eu/runescape/122243205/motor-insurance
  http://academies-lb-risky.catlink.eu/runescape/122243266/save-on-car-insurance
  http://nyse-pump-edi.catlink.eu/general-help/122243402/life-home-insurance
  http://lonely-advanced-hurricanes.catlink.eu/offtopic/122243344/insurance-companys
  http://wanting-integrate-urging.catlink.eu/offtopic/122243321/access-insurance
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243240/home-appliance-insurance
  http://fragment-hog-awake.catlink.eu/trading-market/122243299/budget-insurance
  http://nyse-pump-edi.catlink.eu/general-help/122243431/mass-auto-insurance
  https://sotiks.net/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s2&name=REMONTrex&phone=89893376356&message=San+antonio+tx+attractions+San+Antonio%2C+Texas+Campground%2C+San+AntonioSan+Antonio+%2F+Alamo+KOA+is+located+in+San+Antonio%2C+Texas+and+offers+great+camping+sites%21+Click+here+to+find+out+more+information+or+to+book+a+reservation.+San+Antonio+%2F+Alamo+KOA+602+Gembler+Road+San+Antonio%2C+TX+78219-1013+RV+Sites%2C+Tent+Sites+Check-in%3A+1%3A00+pm%2C+Check-out%3A+11%3A00+am+Check-in%3A+3%3A00+pm%2C+Check-out%3A+11%3A00+am+Camper+Rating+5+out+of+5+Campground+Site+Map+KOA+Holiday+Campgrounds+Whether+you%E2%80%99re+exploring+the+local+area+or+hanging+out+at+the+campground%2C+KOA+Holidays+are+an+ideal+place+to+relax+and+play.+There%E2%80%99s+plenty+to+do%2C+with+amenities+and+services+to+make+…%0AThe+post+San+antonio+tx+attractions+San+Antonio%2C+Texas+Campground%2C+San+Antonio+appeared+first+on+Auto+Car+News.%0D%0A%0D%0A+%0D%0ASouth-sudan+Finance
  http://complies-leonardo-et.catlink.eu/runescape/122243277/bear-river-insurance
  http://matrix-topical-millenium.catlink.eu/offtopic/122243123/castle-insurance
  http://casper-reduces-dade.catlink.eu/offtopic/122243414/car-quotes-online
  http://caterpillar-newman-preface.catlink.eu/elder-scrolls/122243405/erie-insurance
  http://nyse-pump-edi.catlink.eu/general-help/122243438/car-insurance-quotes
  http://grains-newsfeed-cereal.catlink.eu/site-announcements/122243427/cost-of-car-insurance
  http://crowne-licences-ju.catlink.eu/offtopic/122243468/standard-life-insurance
  http://genealogy-milfs-compiling.catlink.eu/offtopic/122243485/look-auto-insurance
  http://fri-punctuation-submissions.catlink.eu/world-of-warcraft/122243063/snowmobile-insurance
  http://sew-periods-enjoy.catlink.eu/site-announcements/122243457/free-auto-insurance-quote
  http://tested-astronomical-internationally.catlink.eu/elder-scrolls/122243470/auto-insurance-cost
  http://maori-brew-ile.catlink.eu/trading-market/122243388/free-car-insurance-quotes
  http://yy.catlink.eu/site-announcements/122243403/cheap-car-insurance-online
  https://buketnv.ru/blog/——-/#comment_3023
  http://magnesium-zus-boston.catlink.eu/offtopic/122243494/e-insurance

 5. SARAoa spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  pret a manger southwark

  Ohio geography map + Video
  Ohio geography map Ohio geography map Ohio geography map The United States is often divided up into geographical regions. Using these regions can help to describe a larger area and also helps to group together states that are similar in features such as geography, culture, history, and climate. While there are some official government regions, such as those used by the U.S. Census Bureau and the Standard Federal Regions, most people use five major regions when dividing up the states. They are the Northeast, Southeast, Midwest, Southwest, and West. Because these aren’t officially defined regions, some border states may appear …
  The post Ohio geography map + Video appeared first on Travel.

  [url=http://hotels.remmont.com]Massachusetts Finance[/url]
  [url=http://remmont.com/guardian-credit-union-of-alabama-bank-routing-numbers-first-credit/]routing number[/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-loan-repayment-calculator-car-finance-calculator-esanda-calculator-car-loan-calculator-car-loan-2/]novated[/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/driptite-unbreakable-washer-pan-water-heater-pan-washing-machine-pan-washer-overflow-pan-washer-and-dryer-pan-and-washer-drip-pan-washer-pan-washing-machine-pan-washer-drip-pan-washe/]driptite combo washer &[/url]
  [url=http://rentals.remmont.com/my-tritonlink-tools-ucsd-tritonlink/]tritonlink financial[/url]
  [url=http://remmont.com/medical-transcription-jobs-transcription-work-at-home-medical-transcription-jobs-medical-transcription-jobs/]athreon transcription[/url]

  [b]TOP 250 FREE DOFOLLOW SITE LINK LIST

  http://www.tun-patchers.com/forums/topic/news-autos-news-current-news-remmont-com/
  http://wellandscubapark.com/community/posting.php?mode=reply&f=4&t=2&sid=72e369bb8d4d99ba19213d4b98e59daa
  http://www.specagroplast.ru/kasseta-2-5000-khp-dedal-2/?replytocom=5833
  http://www.forums.battlefields-game.com/posting.php?mode=reply&f=8&t=2459
  http://egamingsupply.com/forum/forumdisplay.php/1-eGamingSupply-MMORPG-Account-Marketplace
  https://cf-rm.ucoz.ru/mchat/
  https://arhonts.clan.su/
  http://izruk.info/udobrenie-sulfat-magniya.html?replytocom=4106
  http://prednalog.ru/pokupka-tovarov-u-fizicheskogo-litsa-buhgalterskiy-uchet-dokumentyi-nalogi/comment-page-2/
  http://xn--b1abhjbqubcdwgq6a8gsc.xn--p1ai/ljubvi-vse-vozrasty-pokorny/?replytocom=13011
  http://videodrive60-00.ru/?p=44
  http://novoevremya-orel.ru/
  http://honey-faucet.ru/2018/08/17/what-are-crypto-currencies/
  http://dunduk-culinar.ru/sup-xarcho-kotoryj-ne-na-govyadine-bez-tklapi-i-tkemali/?replytocom=20471
  https://tovarischukhta.wordpress.com/guestbook/?replytocom=25
  http://carlas.ru/?page_id=8
  http://commons.xclub.tw/post.php?action=newthread&fid=28
  http://avto-moto24.ru/11-kuzovnoy-remont-bez-pokraski.html?replytocom=11040
  http://anastasiabogatenkova.com/meditaciya/kak-uspokoitsya-pered-ekzamenom.html?replytocom=189
  http://infotour.kz/item/pelikan/?replytocom=63
  http://gk18.ru/kuxni/?replytocom=18761
  http://daddybo.ru/a-simple-image-post-for-starters/?replytocom=4
  http://www.zencoffee.ru/kak-varity-kofe/molochnaya-pena-dlya-kapuchino-7-sposobov-vzbity-moloko/?replytocom=5509
  http://schwaebischerbund.forumprofi.de/newreply.php?tid=2&pid=4
  http://www.poisk32.ru/index.php?s=5b6cd92dac3c219a54032091bacc3d7f&act=Reg&CODE=00&coppa_pass=1
  http://rpt-nezhnost.ru/2017/07/16/effekt-rpt/?replytocom=4
  https://zdorov.ooo/krem-vosk-zdorov-ot-gemorroya/?replytocom=104
  http://dive.kiev.ua/israel_aug15/?replytocom=9659
  http://www.feser.ru/blog/spam-defence?replytocom=223
  http://pravigroup.com/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/?replytocom=23272
  http://nikolaymarchenko.ru/photography/rockstar-portrait/?replytocom=6593
  http://www.pyatigorsk.net/?p=663
  http://beaucorps.ru/kontakty/
  https://ecomobile.wordpress.com/guestbook/comment-page-2/?replytocom=27841
  http://podvezu.by/otzyvy/?replytocom=664
  https://hot-news.ucoz.ru/mchat/
  http://mail.missosology.info/forum/posting.php?mode=post&f=3
  http://agron.kiev.ua/ru/shtativy
  https://ubojnye-foto-batly.webnode.ru/gostevaya-kniga/
  http://greval.hiblogger.net/753851/add_comment.html?parent_id=4180652
  http://zielonebudynki.com/forum/index.php
  http://reflectionsoul.mybb.ru/post.php?tid=29
  http://forum.uk-dcs.ru/posting.php?mode=post&f=2
  http://turksib.ru/2017/07/05/novokuzneckij-alyuminievyj-zavod-oao/?replytocom=582
  http://fairhair.ru/vypadenie-volos/masla-protiv-vypadeniya-volos.html?replytocom=16796
  http://kiev-camp.com/vestminsterskoe-abbatstvo-osnoval-jeduard.html?replytocom=12808
  https://magicotzyv.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8/?replytocom=664
  http://www.rodina-don.ru/vstavaj-strana-ogromnaya/?replytocom=20011
  https://evpamama.ru/posting.php?mode=reply&f=22&t=91616
  http://carduelis.net/posting.php?mode=post&f=2
  http://kupit-diplom.com.ua/otzyvy.html
  https://bimivita.gidm.ru/posts/reply/93701
  https://minecraftpocketedition.ru/download/?replytocom=59
  http://hat-rostov.ru/sklad_otvet_hranenia/?replytocom=430
  http://www.echosat.at/5/index.php
  http://tkac.ru/rating/top-100-proizvoditeley-postelnogo-belya.html?replytocom=89
  http://yacenkots.com.ua/ru/main-ru/?replytocom=9
  http://www.iimmmumbai.org/
  https://newreporter.org/2016/06/14/trendy-mirovoj-pressy-2016-goda/?replytocom=191165
  https://www.kurzy-liberec.ru/2015/06/kurz-ujop-liberec/?replytocom=1
  http://fr790618.bget.ru/?p=1
  http://zurichguide.ru/kakie-temy-po-shvejtsarii-goroda-nuzhno-dobavit.php?replytocom=11154
  http://barsintschool.ru/
  http://codeinlife.ru/web/frilans-frilans-frilans.html/comment-page-1?replytocom=8337
  http://moyderedom.ru/koshkin-dom/kak-poyavilas-asya-chast-1?replytocom=11759
  http://starzhy.hiblogger.net/164850/add_comment.html?parent_id=816264
  http://forum.f3d.ru/index.php?act=Post&CODE=00&f=9
  http://tibet-club.ru/minimalnaya-zarplata-i-uderzhaniya-s-01-dekabrya-2016-ukraina/?replytocom=8305
  http://tropicheskiy-ray.ru/
  https://credit-online.ws/moneyman-zanyala-pervoe-mesto-na-rynke-mikrofinansirovaniya-v-rossii/comment-page-1/
  http://m.dota2-free-items.webnode.ru/gostevaya-kniga/
  http://win8talks.com/metro-commander-fajlovyj-menedzher-dlya-windows-8-i-windows-rt-676.html?replytocom=70021
  http://www.carmo-ekb.kz/
  http://ohrana.od.ua/vnimanie-k-lyudyam-vnimanie-lyudej/?replytocom=18130
  http://pc4me.ru/v-kontakte-dostup-zakryit-kak-zayti.html?replytocom=15490
  http://intimuslugi.in.ua/eroticheskij-massazh-v-kieve/?replytocom=13940
  http://manosodas.eu/phpBB3/posting.php?mode=post&f=2
  http://www.tsn-massivsapungora.ru/konferencija-po-prinjatiju-ustava/?replytocom=1958
  http://alterstrah.ru/syekonomim-vremya/?replytocom=8416
  https://www.hamthreads.com/user/login
  https://namegafone.ru/uslugi/video-portal-megafon-18/#comment-3071
  https://grpi14.forumcommunity.net/?act=Post&CODE=02&f=3724150&t=58462314&p=412914743
  https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/adpen/comment/add/154/0
  https://www.mazdadriver.ru/
  http://nedra.com.ua/blog/nedra/prirodno-kamenye-resursy-ukrainy?replytocom=89858
  http://kkk-interior.ru/reviews.html
  http://salvis.kz/our_articles/sosed-2/?replytocom=18975
  http://gsm4khmer.com/index.php?action=post;board=20.0
  http://yogaliya.com/?p=3672
  http://www.milagros.com.ua/istoriya-pro-koshku-vasyu.html?replytocom=1426
  http://zvkedr.ru/archives/19?replytocom=2
  http://adri.by/
  https://www.datakey.cc/
  http://valerijgerasimov.com/floristika/otzyvy/?replytocom=517
  http://ath.su/?page_id=6775
  https://file.stockstn.com/form/newreply.php?tid=6048&replyto=6055
  http://mospolytech.ru/kaf/management/?page_id=8
  http://o5xwyztimvqxe5a.oj2xgztgfzzhk.nbla.ru/post.php?tid=12
  http://breathofwriting.ru/o-yazyke-dorozhnyh-zhestov-avtohamah-i-flirte-na-doroge/?replytocom=14319
  https://mts-info.net/drajver-zte-mf30-mts.html?replytocom=3013
  http://serega77rovno.hiblogger.net/395191/add_comment.html?parent_id=2987276
  http://www.orbita.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=925:tasavvurga-sigmas-miqyos&catid=69:qiziqarli-fizika&Itemid=53
  http://yourvotematters.online/phpBB3/posting.php?mode=reply&f=3&t=5
  http://night-wish.hiblogger.net/49842.html
  http://www.ism-tour.ru/otzyv#comment-541
  http://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--p1ai/olimpiada-po-biologii-7-klass-shye-2016-moskv/#comment-55
  http://ekaterina-pani.ru/gostevaya/?replytocom=4
  http://blog.parvenu.ru/firefox-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83/?replytocom=1523
  http://fd69-2.ru/news/remail/?replytocom=92
  https://astrblog.wordpress.com/2010/12/11/lyubovnyiy-goroskop-nedelyu-skorpion/
  http://olgalogoped.ru/otzyvy/#comment-242
  https://www.coeus-solutions.de/
  http://ooomos.ru/measurement?replytocom=93
  http://www.azs-etalon.ru/akciya-v-akvapark-s-etalon/?replytocom=1711
  http://zhas-zhanary.kz/?page_id=2
  http://kupitkvartiru24.ru/otzyvy/
  https://mechta2010.wordpress.com/about-2/?replytocom=1415
  https://mvarts.wordpress.com/
  http://laitepaja.foorumi.eu/posting.php?mode=reply&f=4&t=707
  http://chakram.rusff.ru/post.php?tid=11
  http://shura.luberetsky.ru/2019/07/14/kstati-pro-proizvoditelnost-pk/
  https://pourlefemme.ru/lechenie/bolezn-addisona-razvitie-simptomy-lechenie.html
  http://odaucogi.com/posting.php?mode=post&f=2
  http://m.ulu-tau.webnode.ru/gostevaya-kniga/discussioncbm_754225/190/discussion/?tid=200000004&mid=200000758
  http://www.soshified.com/forums/index.php?app=core&module=global&section=reputation&do=add_rating&app_rate=forums&type=pid&type_id=7070630&rating=-1&secure_key=bd598f8b4fd10e5039cac2504346bb5f&post_return=7070630
  https://kakzarabotat1000000.ru/sposoby-zarabotka-v-internete/?replytocom=6
  https://saransk.lodki-pvh.com/otzyvy-klientov/?replytocom=87865
  http://ontwc5dmmfxhi2lt.ojxwyzlcmixgg33n.nbla.ru/post.php?tid=64
  http://alfa-centr-zdorovya.gidm.ru/posts/reply/115388
  http://nachild.com/chto-delat-esli-u-rebenka-ne-sbivaetsya-temperatura/?replytocom=2072
  http://www.bt39.ru/misc-view/insurance-coverage/?replytocom=14583
  https://nathan.chantrell.net/20021231/new-addition/
  https://rinokmoscow.ru/internet-magazin-sotmarket-zakryilsya/?replytocom=7747
  http://belakvetka.by/sedobnye-bukety_139/?replytocom=8165
  http://ecosovetnik.ru/v-peterburge-otkrylas-jekologicheska/?replytocom=1368
  http://orivic.ru/bez-rubriki/1446.html?replytocom=133524
  http://globalmind.hiblogger.net/616512.html
  http://ooblagotvori.org/ru/istoriya-volontera/?replytocom=8
  http://bol-v-poyasnice.ru/prichiny/boli-v-poyasnitse-posle-nagruzok-i-otdyha?replytocom=43776
  http://sysadm.pp.ua/windows/windows8-1-from-usb.html?replytocom=349
  https://myfamilydoctor.ru/chto-takoe-endometrioz-i-kak-ego-lechit/?replytocom=526
  http://metalloiskateli-info.ru/blog/alex/kak-ne-narushit-zakon/?replytocom=314
  http://test.half-empty.co/index.php
  http://islamcivil.ru/shax-soshyol-s-um/
  https://joomline.ru/o-nas/75-kontakty.html
  http://aspi.net.pl/posting.php?mode=reply&f=2&t=8851
  http://airlegend.ru/messerschmitt-bf-109f-4/?replytocom=10303
  http://handbookhmm.ru/podrobnaya-instruktsiya-ustanovki-moda-na-forum-phpbb3-versii-3-0-10-na-primere-moda-nv-advanced-last-topic-titles.html?replytocom=1849
  http://xn--80aedecxf4abgcbc8bl8k.xn--p1ai/posting.php?mode=post&f=2
  http://www.maps4heroes.com/forum/opinions.php?map_id=66&gamreply.php?map_id=66&game=6&comment_id=26076&limit=0
  http://zapo.hiblogger.net/23093/add_comment.html?parent_id=214227
  http://kostevichphoto.by/otzy-vy/?replytocom=45
  http://topgearforum.com/posting.php?mode=post&f=31
  https://trachanastasiua.webnode.com/gostjevaja-kniga/
  http://ever-after-high.su/knigi/istoriya-reyven-kvin-chitat-na-russkom?replytocom=120
  http://kudri-kosy.ru/pricheski-v-shkolu/66-pricheski-dlya-devochek-3-let-fotografii.html?replytocom=6304
  https://forum.lostworld.su/newthread.php?do=newthread&f=28
  http://volgtaxi.ru/otzyvy/?replytocom=3
  http://bygirl.net/?p=368
  https://yabloremont.ru/apple-v-rossii-osobennosti-garantijnogo-obsluzhivaniya/?replytocom=53
  http://1000melocey.ru/
  http://www.astkachenko.ru/164-antisankcii-ili-chem-my-mozhem-otvetit.html
  http://udachnyesovety.ru/kulinariya/ytka-s-grechkoi.html?replytocom=24811
  http://m.narodnyj-sajt7.webnode.ru/gostevaya-kniga/
  http://okkka.ru/3-bystryx-i-poleznyx-letnix-zavtraka/?replytocom=15319
  http://lab.touchme.com.ua/portfolio-item/computer-vision/?replytocom=51218
  http://bbikorea.co.kr/jdboard/boardbank/board/default_board/reply.php?code=online_board&start=0&no=91&group_a=2007bbi&key=group_b&searchword=2007bbi
  http://suntraveling.ru/sovet/evropa/chto-privezti-iz-pragi-suveniri.html?replytocom=4833
  https://on-the-continent.com/forums/topic/details-corpus-christi-finance-current-news-remmont-com/
  http://fotoshop-onlajn.ru/kontakty?replytocom=5407
  http://www.ecology.tomsk.ru/hostbook/%2B+unescape%28%27%256d%2561%2569%256c%2574%256f%253a%256d%256f%2562%2569%256c%2577%256c%2561%2564%2540%2572%2561%256d%2562%256c%2565%2572%252e%2572%2575%27%29+%2B/
  http://sh1.tko-tobolsk.info/2012/09/10/forum-bolshaya-peremena/?replytocom=7164
  http://wlxdyy.com/feedback/Detail.asp?id=337376
  https://vkontaktevzlom.wordpress.com/2009/07/30/hello-world/
  http://litrredaktor.hiblogger.net/189998/add_comment.html?parent_id=913957
  http://biz.alevtinajorj.ru/
  http://ergoterapim.com/forum/posting.php?mode=reply&f=10&t=13
  http://dromstock.ru/daewoo.html?replytocom=1146
  http://xn—-dtbqbkgcubfjc.xn--p1ai/video-prikoly-s-koshkami/
  https://seoerror.3dn.ru/forum/63-111-1#532
  http://www.ugrei.net/forum/register.html
  http://quest-rooms.com/reviews/?replytocom=26337
  http://nvqwo2lumvzxi.oj2xgztgfzzhk.nbla.ru/post.php?tid=1
  http://franchis.ru/agelocme.html?replytocom=2
  https://nrgclan.clan.su/index/40
  http://veters.kz/konkursy/ya-chitayu-veter-stranstvij/?replytocom=16448
  http://lombard16.com/2018/07/24/reviews-of-research-paper-writing-services/?replytocom=28507
  http://www.fiveallmine.com/?page_id=1758
  http://top-nauka.ru/napravleniya-dop-obrazovaniya/kursy-massazha/55-tochechnyy-massazh-cigun.html?replytocom=147
  http://lukjanow.ru/2013/05/nixie-clock/?replytocom=83104
  http://chernozemie.gidm.ru/posts/reply/108049
  http://semperfidelis.f-rpg.ru/post.php?tid=10
  http://school55.inmart.online/?page_id=1281
  http://english-basis.ru/2874-colors-test-test-po-teme-cveta/?replytocom=11569
  http://nichnikova.ru/index.php?id=4&parent=4
  https://ars-arti.ucoz.ru/index/3/
  http://rembal.ru/kupit-kaprolonovye-vtulki-206?replytocom=1055
  http://www.amyalamode.com/blog/2010/01/28/the-real-deal-gaufres-de-liege/
  https://centr-yspeha.ru/?replytocom=116951
  http://newsteg.ru/kemerovo-zimnyaya-vishnya/?replytocom=628
  http://janemouse.ru/favorite-games/spoken-games/speaking?replytocom=4637
  http://zoimegeusi.ru/kokoretsi/?replytocom=97108
  http://mikhalyak.ru/?page_id=2
  http://lgpartners.ru/o-nas/otzyvy/?replytocom=791
  http://alele36.ru/seansy/kamennye-lyudi/?replytocom=1240
  http://ros-kruiz.ru/saratov-gorod-na-volge/prospekt-kirova-v-saratove/?replytocom=940
  http://rs-37.ru/102?replytocom=11799
  http://photo-eda.com/file-dori-zapechenoe-v-duhovke/?replytocom=13302
  http://flex0r.ru/materialyi-k-igre-prestolov-vtoroe-izdanie-dlya-pechati/?replytocom=5134
  http://xn--80aavihglflgffhg.xn--p1ai/
  http://www.forumailesi.com/sendmessage.php
  http://fb7987m5.bget.ru/?replytocom=15371
  https://my-friend-ru9.webnode.ru/gostevaya-kniga/
  http://dholak.ru/tabla/video-tabla/izgotovlenie-tabla/sborka-tabla.html?replytocom=21644
  https://danyasmom.wordpress.com/about/?replytocom=137
  http://www.meijindao.com/newreply.php?tid=22&replyto=24
  http://ozawa-lab.main.jp/xp/modules/bluesbb/reply.php?topic=1&sread_id=220&post_id=1351
  http://pro-vkontakte.ru/kakoe-kodovoe-slovo-v-mega-teste-vkontakte/?replytocom=27
  http://www.museum-kruf.ru/yubilejnaya-istoricheskaya-estafeta/?replytocom=3444
  http://newsbarca.com/zarabotok-na-bukmekerskikh-stavkakh.html/?replytocom=4246
  http://1.215.244.34/qa/postform.html?code=qaboard&page=1&number=7076&keyfield=&key=
  http://www.czn.ru/forum/index.php
  https://forum.webseodesigners.com/posting.php?mode=reply&f=4&t=1540
  http://licensed-consoles-boone.catlink.eu/runescape/new
  http://www.naturaline.ru/goods/actives/salicilovaya-kislota.html?replytocom=17592
  https://tokokz.susu.ac.ru/?p=151
  http://www.fix.ru/
  http://lock-emergency.ru/smazat-zamok/?replytocom=10
  http://narutospn.f-rpg.ru/post.php?fid=25
  http://goodfood.news/2017/12/05/the-best-slovenian-restaurants-2018/?replytocom=748
  http://centrlor.ru/2017/08/22/1year/#comment-23
  http://musikmaster.ru/vazhno-ne-vozomnit-sebya-bogom-nado-znat-svoe-mesto/?replytocom=4455
  http://vampirediaries.love-mix.ru/post.php?fid=6
  https://eve-kiev.at.ua/forum/8-16162-21#23597
  https://alians-guild.clan.su/news/
  http://besugu.com/Board1/postform.html?code=board1
  http://www.geographicallyintegratedhistory.com/forums/topic/facts-new-zealand-business-daily-news-remmont-com/
  http://esedykh.ru/2015/07/08/interview/?replytocom=3675
  http://ozuww2lom5zq.ojxwyytcfzzhk.nbla.ru/post.php?tid=10
  http://blog.toxicworld.ru/index.php/2015/05/10/hello-world/?replytocom=1
  https://nokia-pc-suite.ru/nokia-suite-3-7-22/?replytocom=46912
  http://menupovkusu.ru/shurpa-iz-govyadiny/?replytocom=288
  http://thehazelcat.com/109/
  http://ozsxeylmmfxgi2dpnrwhs53pn5sa.oj2xgztgfzzhk.nbla.ru/post.php?tid=122
  http://mosproaudit.ru/kontaktyi/comment-page-1/?replytocom=30295
  https://tech-today.ru/2015/09/vnimanie_vstavljaite_stilus_galaxy_note_5_pravilno/
  https://mjechta-nn0.webnode.ru/kontakty/
  http://h-p-news.hiblogger.net/184744.html
  http://stogoff.ru/archives/380?replytocom=4
  http://impexline.by/forum/index.php
  [/b]

 6. SARAoa spune:
  Comentariul așteaptă să fie moderat.

  my campus
  Decorative Concrete of Virginia, Stained Concrete, Stamped Concrete, Concrete Restoration, Epoxy, Concrete Overlay, Polished Concrete, credit restoration.Credit restoration
  credit restoration Welcome! We have been serving Lynchburg, Roanoke, Charlottesville, Lexington, Richmond, Danville and the surrounding areas for 16 years. Stained Concrete Our beautiful stained concrete system creates mottled color tones in existing concrete. Metallic Epoxy Coatings Our designer epoxy coating is a unique product that is capable of creating marbled colors on any existing concrete surface. Polished Concrete Countertops Our highly customizable lightweight concrete countertops can be designed to fit any modern or rustic decor. Sprayed Concrete Overlays Sprayed concrete overlays, while beautiful, create a safe non-skid surface ideal for pool decks, patios and walkways. Vinyl Chip Epoxy Urethane …
  The post Decorative Concrete of Virginia, Stained Concrete, Stamped Concrete, Concrete Restoration, Epoxy, Concrete Overlay, Polished Concrete, credit restoration.Credit restoration appeared first on Credit.

  Insurance News
  in
  richland creek pet med
  lifted trucks for sale asheville nc
  225
  used honda cars for sale philippines

  TOP 250 FREE DOFOLLOW SITE LINK LIST

  http://www.studynotes.ie/student_notes/details-india-finance-fresh-news-remmont-com/?msg=published
  http://thefieldreport.us/about-test/?unapproved=34274&moderation-hash=1dd8e6c25644e6ecf5a9c08ac3d9bc1c#comment-34274
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798767/
  http://heyatsan.clan.su/forum/2-90-1#744
  http://banbuoncamera.net/forum/User-REMONTEt.html
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message784673/?result=reply#message784673
  http://www.alla-superstar.ru/video/video/video/364.html
  http://fird-ug.org/2018/10/05/teacher-pupil-relationship/?unapproved=119890&moderation-hash=0a4ac2ed335a1fa5b4fca6fe7440ddba#comment-119890
  http://barstarzz.com/bzforums/viewtopic.php?f=18&t=378213
  http://www.ie-rs.org/forums/rusforums/119-forumi-v-rosyi.html
  http://ns50.auto-trading.com.ua/forum/topic_4327/
  http://i1d1.com/forum.php?mod=viewthread&tid=414
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message756185/?result=reply#message756185
  http://dailyuganda.com/node/12840#comment-6106/
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12721/3740/
  http://c-rnt.apf.asso.fr/forums/topic/facts-credits-news-fresh-news-remmont-com/
  http://www.howtosmile.org/blog/posts/2015-homeschoolcom-top-website?page=20#comment-12630
  http://cod-blackops.org/forum/16-8060-2#28826/
  http://forum.7ya.com.ua/index.php?showuser=668744
  http://russkiy-hacker.com/topic/69-kakaia-tcena-za-vzlom-instagram/
  http://mest100.ru/users/userprofile/REMONTCag.html
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message755226/?result=reply#message755226
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/3229/
  http://forum.remmont.com/tag/sohr-reveals-new-shocking-details-about-manbij-suicide-bombing/#comment/
  http://immobiliarecasanord.com/index.php/forum/in-neque-arcu-vulputate-vitae/51534-facts-jacksonville-business-advanced-news-remmont-com
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message744082/
  http://www.tun-patchers.com/forums/topic/news-autos-news-current-news-remmont-com/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799397/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message772421/?result=reply#message772421
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message782345/?result=reply#message782345
  http://induc.ru/forum/messages/forum6/topic16/message168/?result=reply#message168
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message742539/
  http://shuttlediscount.com/2016/05/14/10-good-reasons-to-buy-this-theme/?unapproved=19617&moderation-hash=39ef32bcb7a7a256603b16a8c4d1cfb0#comment-19617
  http://defcy.com/wp-admin/index.php?replycontent=Comparer+assurance+maladie+%28+VideoAssurance+sant%3A+comparateur+gratuit+de+mutuelle+sant+Comparer+assurance+maladie+Assurance+sante+%3A+comparez+les+tarifs+et+garanties+des+assurances+sante+et+economisez+%21+La+garantie+des+meilleurs+prix+avec+le+plus+large+panel+du+marche+Un+service+100%25+gratuit+et+sans+engagement+Protection+de+vos+donnees+et+de+votre+vie+privee+Pour+mieux+choisir+votre+assurance+sante%2C+utilisez+notre+comparateur+d%E2%80%99assurances+sante+%3A+en+quelques+clics%2C+obtenez+les+meilleurs+tarifs+des+assurances+%21+Qui+est+assurland.com+%3F+Assurland.com+est+le+site+d%E2%80%99assurance+le+plus+frequente+en+France.+Inventeur+du+concept+de+comparaison+d%E2%80%99assurances+sante+en+ligne%2C+assurland.com+interroge+en+…%0AThe+post+Comparer+assurance+maladie+%28+Video+appeared+first+on+Finance+USA.%0D%0A%0D%0A+%0D%0ASan-antonio+Business&newcomment_author=REMONTdew&newcomment_author_email=aa3gh.dd%40gmail.com&newcomment_author_url=http%3A%2F%2Fremmont.com&action=&comment_ID=&comment_post_ID=&status=&position=-1&checkbox=0&mode=dashboard&_ajax_nonce-replyto-comment=7d13e81340
  http://forum.remmont.com/saudi-led-coalition-assassinated-former-commander-of-yemeni-air-force-report/#comment/
  http://ngoinhachung.net/diendan/15-1/sinh-vien-thao-luan.html
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message781430/?result=reply#message781430
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message776235/?result=reply#message776235
  http://www.tylorprudhomme.com/forums/topic/ecological-census-techniques-a-handbook-pdf-epub-mobi/page/5/#post-760490/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message781447/?result=reply#message781447
  http://gfx.hellboundsoldiers.org/portal/member.php?83130-REMONTweby
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799280/
  http://www.hegoubbs.com/home.php?mod=space&uid=256586
  http://tchdvip.com/home.php?mod=space&uid=108363
  http://greenpointnews.com/2014/08/20/lindsay-park-residents-allege-corruption-among-board/?unapproved=278684&moderation-hash=6c3b2b84dc59fefc8b5348f9e50eae68#comment-278684
  http://kvadratremont.ru/forum/messages/forum/8/message13564/49-pochemu-otkleivayutsya-oboi?result=reply#message13564
  http://pusatviagraasli.net/vagina-senter-di-jogja/
  http://kak-na-android.ru/questions/vozmozhno-li-vernut-staruyu-versiyu-instagrama?unapproved=2268&moderation-hash=cfff0f6229fc487601e952d5847379d4
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/3255/
  http://forum.autorubik.sk/forums/tema/arguments-indianapolis-finance-daily-news-http-travels-remmont-com/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message782069/?result=reply#message782069
  http://www.orcasound.com/2004/04/28/2002latingrammynominees/?unapproved=154815&moderation-hash=556132d50d71da4b561d5602cfa53950#comment-154815
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/3739/
  http://dailyuganda.com/node/12722#comment-5778/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message755168/?result=reply#message755168
  http://dailyuganda.com/node/12724/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798931/
  http://www.victoriabuzz.com/2017/04/add-voice-mass-singing-o-canada-april-30th/?unapproved=4937&moderation-hash=67e60d92864e2a7308ac1827075ec300#comment-4937
  http://metin2undergrownd.ro/forum/viewtopic.php?f=26&t=24615
  http://jianyaohuo.com/home.php?mod=space&uid=476122
  http://forum.remmont.com/who-is-better-for-the-world-china-russia-or-the-usa/#comment/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798839/
  http://ww.mamokazje.pl/okazja/9996/march-2017-discus-list-at-caf-breeding-pairs-local-raised#comment-25891/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799056/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message755374/?result=reply#message755374
  http://makingmoneywithlotto.com/how-to-win-playing-online-lotto/?unapproved=20239&moderation-hash=2864d2f567029fe333b8eb292a7d86cf#comment-20239
  http://www.rusforum.com/member.php?u=443830
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message755214/?result=reply#message755214
  http://protectwhatisprecious.com/community/main-forum/thunder-vs-bulls-preview-and-gamethread-okc-requires-upon-somewhat-having-difficulties-chicago/paged/66/#post-19220/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic183334/message781143/?sessid=c6a5f35b3833d4d578f6ea984f9ec78c&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/4698/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message756094/?result=reply#message756094
  http://takeitall.ru/blog/kak-opredelit-razmer-odezhdy-platya/
  http://richardtorres00.com/forums/users/robertporip/
  http://xclub2.pre.transsion.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1267586
  http://www.hf7.info/home.php?mod=space&uid=381352
  http://ugandanforum.com/viewtopic.php?f=2&t=462511
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message776837/?result=reply#message776837
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798215/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181867/message775426/?sessid=8b4299eb84a16e099e2a11844732df74&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799407/
  http://vibschool.ru/forum/messages/forum1/topic1/message61/?result=reply#message61
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message743683/
  http://www.usd52730.com/home.php?mod=space&uid=44079
  http://zakon.zsperm.ru/forum/messages/forum1/topic3/message10/
  http://css-techmafia.3dn.ru/forum/36-13042-1#14529
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message784223/?result=reply#message784223
  http://megdu-mama.ucoz.ru/forum/56-1517-3#142308
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message778665/?result=reply#message778665
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message775366/?result=reply#message775366
  http://www.sdsdsoft.com/upload/home.php?mod=space&uid=3892
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798878/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799163/
  http://gozizmir.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32074
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message762144/?result=reply#message762144
  http://agent.comepay.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=3595&p=80366#p80366
  http://richardtorres00.com/forums/users/apartmentet/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message772168/?result=reply#message772168
  http://petersobol.com/forum/posting.php?mode=reply&f=7&t=387373
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message784014/?result=reply#message784014
  http://owlo.academy/demo/blog/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-3-adipisicing-elit-culpa-temporibus-ex-odio/?unapproved=29977&moderation-hash=6325bbbc236162edfc306a98df68f4d9#comment-29977
  http://www.tongxun6.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3482970&extra=
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798832/
  http://bbs.temox.com/home.php?mod=space&uid=468794
  http://www.xmf168.com/home.php?mod=space&uid=76266
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic183232/message780688/?sessid=6ffb4e894dda212489b84616108d0faa&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://richardtorres00.com/forums/users/monicaporip/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message776370/?result=reply#message776370
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message784491/?result=reply#message784491
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message776416/
  http://px4bbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2370204
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message776275/?result=reply#message776275
  http://kent-games.3dn.ru/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message775294/?result=reply#message775294
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message795105/?result=reply#message795105
  http://www.blackboardmag.com/my-black-ass-nightmare-four-years-at-northwestern/?unapproved=252044&moderation-hash=94e94318fc149e61c4ec32b00b591251#comment-252044
  http://forum.yas-theme.com/index.php
  http://yuemeishuwu.gotoip2.com/home.php?mod=space&uid=38414
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message748065/?result=reply#message748065
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message775393/?result=reply#message775393
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/5102/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message784163/?result=reply#message784163
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic178319/message753173/?sessid=4980bd43f5e30d1d021549978d7e36d5&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://www.alldown.ru/forum/topic_4327/
  http://www.peroom.cn/japanese-toothpick-holder-dispenser-brown-toothpick-dispenser-for-kitchen-and-home-pid-136.html
  http://forum.remmont.com/great-northern-way-defrost/#comment/
  http://nunado.ru/forum/index.php
  http://school2reut.ru/index/8-797
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798393/
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12839/6148
  http://dailyuganda.com/node/12721#comment-4772/
  http://beargrylls.ru/video/vip/3/ostrov_s_bearom_grillsom/ostrov_s_bearom_grillsom_3_serija
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message777075/?result=reply#message777075
  http://forum.remmont.com/russia-must-destroy-the-9m729-missile-and-launchers-to-it/#comment/
  http://natalia-tur.ru/index/8-62732
  http://bbs.csxfc.com/home.php?mod=space&uid=20623
  http://www.qxcs365.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1248541
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message783053/?result=reply#message783053
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181889/message775530/?sessid=e744adee932f5452dbe0d23cd154cf2a&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181961/message776226/?sessid=ddc5ce17eb71766498c0af1fd9fcfed0&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799429/
  http://r-mm-dde.forumprofi.de/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message762033/?result=reply#message762033
  http://forum.remmont.com/giant-dead-zones-spread-across-the-earth/#comment/
  http://www.imisionurbana.com/mediacast/gozate-en-el-senor/?unapproved=8306&moderation-hash=bae08eb5a15ff8172c680d13005992e3#comment-8306
  http://forum.remmont.com/the-reverse-side-of-the-moon-or-why-the-germ-died/#comment/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic183161/message780548/?sessid=93765e29f42d505edf02349cd8413114&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://shk-int4.clan.su/index/8-27811
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message773049/?result=reply#message773049
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message780886/?result=reply#message780886
  http://hakkicengiz.com/blog/wordpress-kod-deposu/?unapproved=108&moderation-hash=22cf50e7c9932768298b1b0354171d3d#comment-108
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message773188/?result=reply#message773188
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message775071/?result=reply#message775071
  http://dailyuganda.com/node/11834#comment-3455/
  http://koninrestart.pl/showthread.php?tid=1378&pid=1556#pid1556
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12840/6032
  http://dailyuganda.com/node/12840/
  http://forum.allinallonlinejobs.com/memberlist.php?mode=searchuser&sd=a&sk=m#
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message781617/?result=reply#message781617
  http://www.yqxc.com.cn/home.php?mod=space&uid=53013
  http://www.doingtherightthing.nl/forums/topic/news-zimbabwe-finance-daily-news-car-remmont-com/
  http://toolsrepair.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1164428
  http://mediainfo.com.ua/forum/106-5-1
  tennessee.remmont.com
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message755155/?result=reply#message755155
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message779508/?result=reply#message779508
  http://mobsigames.ru/battle-bay-android/?unapproved=5232&moderation-hash=952fc18633c215cf4a05d4e3e23d6c7d#comment-5232
  http://sharedata.utmall.com/viewthread.php?tid=12829&extra=
  http://dailypatriot.net/phpbb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8340
  http://xn--onqu75bcvap11j.lohasmassage.com/post.php?action=reply&fid=2&tid=299514
  http://www.see-game.hu/viewtopic.php?pid=694752#p694752
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message775917/?result=reply#message775917
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message737996/
  http://www.mmmrxh.com/?19058
  http://sex.miramistin.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2196
  http://ss8009v1.cn/home.php?mod=space&uid=77235
  http://www.thepluglosangeles.com/c-los-n-s-ye-tape-journey-deeper-understanding/?unapproved=5129&moderation-hash=56f2745b5f1d58b21155b4c009e245a9#comment-5129
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12735/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message756394/?result=reply#message756394
  http://aleksej19770109.ucoz.ru/index/8-3596
  http://thefentons.com/nullam-dictum-felis-eu-pede-mollis-pretium-integer-tincidunt-cras-dapibus-vivamus-elementum-semper-nisi-aenean-vulputate-eleifend-tellus/?unapproved=20946&moderation-hash=7ad51ee7ad7af0cd89fcb0b25f4a24d4#comment-20946
  http://baicai-home.com/bbs/home.php?mod=space&uid=42473
  http://www.dms.mn/forums/topic/enumerate-only-excel-funtions-using-excel-interops-in-c-httpnetherlands-nef2-com/
  http://richardtorres00.com/forums/users/travelet/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181911/message775754/?sessid=c18f52d286584be11d0336e13f36e965&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://www.bizweb.ru/topic/15977-suvenirnaia-produktciia-optom-i-pod-zakaz/page-2#entry89911/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message781976/?result=reply#message781976
  http://forum.remmont.com/they-guessed-ukraine-may-lose-gas-russian-transit/#comment/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic183316/message781066/?sessid=4c483f1b93ef688ede0e2d7935c39aac&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message756442/?result=reply#message756442
  http://slubovyu.com/index/8-4466
  http://bbbt123.info/wp-admin/index.php?replycontent=++%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83+%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE.+%28+pnb+credit+card+eligibility++%2C+chimney+sweep+alpharetta++%2C+bursons+darwin+%29+Fly+In+Oldtimers+a+Colmar+Houssen+les+1er%2F2+septembre+2012+%0D%0A%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.+%28+banco+de+oro+online+banking+balance+inquiry++%2C+brian+halvorsen+dentist++%2C+emp+of+suffolk+county+pllc+%29+Rassemblement+RSA+2012+Blois+LFOQ+%0D%0A%D0%A2%D0%BE%D1%82%2C+%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%2C+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD+%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D1%85%3B+%D1%82%D0%BE%D1%82%2C+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C.+%28+mycampus+argosy+edu+home+page++%2C+jim+lupient+bargain+lot+st+louis+park++%2C+nrp+classes+in+san+francisco+%29+%22Tous+au+%22%22+Kehler+Flugtage+2012+%22%22+09+et+10+juin+2012%22+%0D%0A&newcomment_author=SABRINAgaF&newcomment_author_email=ide.a.s.i.nte.r.i.o.rs.de.si.gns%40gmail.com&newcomment_author_url=http%3A%2F%2Ftrading.nef2.com&action=&comment_ID=&comment_post_ID=&status=&position=-1&checkbox=0&mode=dashboard&_ajax_nonce-replyto-comment=68d720709d
  http://www.abiomed-formacion.com/forums/topic/free-cam2cam-sex-8/#post-86855
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message772725/?result=reply#message772725
  http://focol.in/forums/topic/facts-corpus-christi-finance-daily-news-remmont-com/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message778296/?result=reply#message778296
  http://schoolgs.ru/index/8-57083
  http://216.250.104.34/forum.php?mod=viewthread&tid=11037&extra=
  http://new-builds.ru/users/REMONTFlup
  http://forum.remmont.com/announced-the-start-date-of-the-new-arms-race/#comment/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message737249/
  http://www.annoncexxx.com/forum/viewtopic.php?pid=716017#p716017
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message782437/?result=reply#message782437
  http://khamonline.com/index.php?app=core&module=global&section=register&do=auto_validate&uid=28643&aid=a917401b1cdfc8fc426a34402dc2c734
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181838/message775076/?sessid=f6b3277a7015d801ab1651291e36c31d&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message732924/
  http://xn--q1a.xn--80aykgq.xn--p1ai/forum/messages/forum1/topic337/message35392/
  http://chambers.lawconsultants.co.uk/get-job-law-consultants/?unapproved=41236&moderation-hash=01950c2a583c0241b9249fa225963d8a#comment-41236
  http://bbs.infinixmobility.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1247304&extra=
  http://forum.remmont.com/tag/hayat-tahrir-al-sham-accuses-kurdish-security-force-asayish-of-plotting-assasinations-of-arab-commanders-in-sdf/#comment/
  http://aidasdb.org/microblogs/inauguaration-of-migrant-desk/?unapproved=8516&moderation-hash=9bc5d63a6cf6c8b3e9e8a2bd2264aecf#comment-8516
  http://ss8006.com/home.php?mod=space&uid=76315
  http://whiteheart.ovh/showthread.php?tid=13299&pid=38478#pid38478
  http://icaihu.com.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=246028
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message756116/?result=reply#message756116
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic178456/message755903/?sessid=b44a023a6d6d5719ecf58e45c3369130&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message744607/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic183573/message783848/?sessid=0498705f788abc495fed7e9dfdce5640&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://sandiegofamilycounsel.com/2017/06/7-reasons-need-prenup/?unapproved=63361&moderation-hash=00a764103dbb7b3ab2b3d0d318fbbc6f&contact-form-id=520&contact-form-sent=27247&_wpnonce=8aaf3a63e3#comment-63361
  http://videochatter.ru/users/REMONTsix
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message772169/?result=reply#message772169
  http://www.midmanservice.com/showthread.php?tid=30
  http://www.dispodhod.ru/index/8-5517
  http://www.doingtherightthing.nl/forums/topic/details-new-orleans-business-daily-news-remmont-comcategoryinsurance/
  http://iw-wi.ru/forum/showthread.php?28677-Analytics-Eritrea-Finance-Current-News-remmont-com&p=104705#post104705
  http://www.afrivogueitinstitute.com/forums/topic/details-colorado-finance-current-news-remmont-com/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message776963/?result=reply#message776963
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12586/2727/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message739469/
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12721/5236/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799390/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message781533/?result=reply#message781533
  http://ucflower.tw/home.php?mod=space&uid=83110
  http://technobytes.azurewebsites.net/techbytes/?q=comment/3621
  http://soch3.ucoz.ru/forum/4-10-129#15504
  http://www.iacepc.com/forum/showthread.php?tid=169751
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12586/2727
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message779018/?result=reply#message779018
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message756177/?result=reply/
  http://sbo-bet.online/showthread.php?tid=123243&pid=168811#pid168811
  http://xae.xin/home.php?mod=space&uid=2789
  http://stock98.com.tw/discuz/home.php?mod=space&uid=57861
  http://www.cicpfmglobal.org/forums/topic/details-louisville-finance-current-news-remmont-com/
  http://for-css.ru/index/8-52595
  http://smartaviation-apac.com/2017/10/transnusa-adding-atrs-eyes-rjs/?unapproved=30262&moderation-hash=8130e4ce256850e2d1a5459668b83391#comment-30262
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798649/
  http://einsteinday.org/happy-birthday-albert-einstein/?unapproved=9847&moderation-hash=e62e3f50051b43087fc95f42999afd8f#comment-9847
  http://boards.brownpride.com/member.php?u=448858
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12721/3632/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message784356/?result=reply#message784356

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *